Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Aktia Digital Credit -kortet avslutas

Från 1.6.2024 ersätts nuvarande minimiamorteringsprocenter 100 % och 5% med 3 % på Aktias kreditkort. Gäller ändringen även Aktia Digital Credit- kort?

Ändringen gäller inte Aktia Digital Credit kort. Ändringen gäller kreditkort som hör till Aktias kortsortiment efter 1.6.2024. Aktia Digital Credit kortavtalets giltighet löper ut den 31.5.2024 och därför gäller ändringen inte Digital Credit kort.