Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Aktia Digital Credit -kortet avslutas

Påverkar den här ändringen min fritidsreseförsäkring som är kopplad till kortet?

Försäkringen gäller då den försäkrade har ett giltigt Aktia Digital Credit-kort vid resans början, i detta fall senast 31.5.2024 och resan varar högst 45 dygn. Försäkringen gäller inte mera om resan påbörjas efter 31.5.2024.

Vid frågor gällande fritidsreseförsäkringen kontakta Inter Partner Assistance SA/AXA som beviljar försäkringen, tel. +358 9 72522413.