Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.

Bolån

Vilka olika alternativ finns det för att amortera på bostadslån?

Vi hjälper dig gärna att hitta det sätt att amortera på lån som passar dig bäst. Du kan välja mellan följande alternativ:

Annuitet

Annuitet betyder att betalningsraten endast förändras i samband med att räntan ändras. När räntan stiger blir betalningsraten större och när räntan sjunker minskar också betalningsraten. Lånetiden förändras inte.

Jämn amortering

I ett lån med jämn amortering är amorteringen alltid lika stor. Räntornas andel minskar varje månad. Det betyder att betalningsraten är större i början av lånetiden, men lånetiden förändras inte.

Jämna rater

Amortering i jämna rater betyder att betalningsraten är lika stor under hela lånetiden. Förändringar i räntan inverkar inte på betalningsratens storlek. Om räntan ändras så mycket att betalningsraten inte räcker till för att amortera lånet inom överenskommen tid, debiteras det resterande lånebeloppet tillsammans med den sista betalningsraten.