Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Det positiva kreditupplysningsregistret

Kan vem som helst se mina uppgifter i kreditupplysningsregistret?

I lagen om ett positivt kreditupplysningsregister fastställs det noggrant vem som har rätt att få uppgifter ur registret och för vilket ändamål uppgifterna får användas. Uppgifterna kan sökas endast av de näringsidkare som beviljats ett separat dataanvändningstillstånd av Skatteförvaltningen. Vanligen används uppgifterna av kreditgivarna när du ansöker om en ny konsumentkredit eller en sådan ändring av konsumentkreditavtalet som förutsätter en ny kreditbedömning.

Dessutom har de myndigheter som anges i lagen begränsad åtkomst till uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret. De använder uppgifterna i registret bland annat för uppföljning, statistikföring och övervakning av kreditmarknaderna.

Vem som helst kan inte komma åt kreditupplysningarna. Till exempel en hyresvärd har inte rätt att begära uppgifter om en bostadssökande ur registret.