Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Studielån

En studielånerat har debiterats mitt konto, har återbetalningen börjat?

Återbetalningen av studielånet börjar ungefär 1,5–2 år efter att studierna avslutats eller avbrutits eller då studiestödet har upphört.

Under studietiden kapitaliseras räntorna, dvs. räntan läggs till lånekapitalet. Detta sker automatiskt två gånger om året (15.6 och 15.12) under studietiden. När studierna tar slut fortsätter kapitaliseringen ännu under följande termin. Därefter betalar du räntorna själv tre gånger med ett halvt års mellanrum och efter det börjar amorteringarna automatiskt. De månatliga amorteringarna börjar antingen i januari eller juli efter den tredje räntebetalningen. Om debiteringen har skett 15.6 eller 15.12 är det räntan på studielånet som debiterats ditt konto. Om detta är den första räntan som du betalar själv, betalar du ränta ännu två gånger med ett halvt års mellanrum före själva återbetalningen börjar. Om debiteringen har skett 15.7 eller 15.1 har återbetalningen av ditt studielån börjat. Du hittar betalningsplanen i nätbanken på fliken Lån: klicka på lånets namn och välj fliken Betalningsplan. Uppgifter om lånet syns bara när du är inloggad med Aktias nätbankskoder.