Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Studielån

Hur gör jag en personlig betalningsplan?

Du kan inte skapa en individuell, regelbunden betalningsplan för lånet före betalningsplanen har skapats automatiskt.

Ifall du vill amortera på ditt lån innan den automatiska betalningsplanen skapats, kan du när som helst göra extra amorteringar på studielånet. Observera dock att extra amorteringar som görs innan den automatiska återbetalningen börjat kan inverka på studielånsavdraget eller studielånskompensationen. Mer information om detta får du hos FPA.

Du kan göra en extra amortering på ditt lån genom att i nätbanken göra en ny betalning, där du anger ditt lånenummer i IBAN-format som mottagarens kontonummer, Aktia Bank Abp som mottagare och skriver in Extra amortering som meddelande i betalningen.

Då den automatiska betalningsplanen startar kan du ansöka om ändring av betalningsraten via lånet i nätbanken. Ändringar på studielån är kostnadsfria.