Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Betala

Hur får jag separat kvitto för nätbanksbetalning?

Om du behöver ett separat kvitto för en betalning som du gjort i nätbanken kan du beställa det i samband med betalningen i nätbanken under "Beställ avgiftsbelagt kvitto". Det avgiftsbelagda kvittot sänds inom cirka fyra dagar från betalningsdagen. Du hittar den aktuella serviceavgiften för kvittot i vår prislista.

Du kan också skriva ut ett avgiftsfritt kvitto i nätbanken efter att betalningen har debiterats från kontot. Du hittar betalningarna bland kontotransaktionerna som du kan bläddra bland 12 månader bakåt. De flesta mottagarna godkänner kvitton som du själv skrivit ut som bevis för betalningen.

Om du märker först efter betalningen att du behöver ett kvitto och mottagaren godkänner inte ett kvitto som du har själv skrivit ut kan du beställa kvittot efteråt genom att skicka ett meddelande via nätbanken eller mobilbanken. Berätta noggrant i meddelandet vilket kvitto du behöver. Kvittot sänds till dig per post. Du ser serviceavgiften som debiteras i vår prislista.