Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Kontrollera konton

Var hittar jag min nätkontoutdrag?

Ett nätkontoutdrag är ett elektroniskt kontoutdrag som skickas direkt till din nätbank. Kontoutdragen finns till hands i din nätbank i 6 år och vid behov kan du spara eller skriva ut dem.

Du hittar nätkontoutdragen i nätbanken under fliken Konton och betala. När du klickar på kontot öppnas nya flikar, av vilka Kontoutdrag är en. Under Kontoutdrag ser du det nyaste kontoutdraget. Om du vill se äldre kontoutdrag, välj Jag vill söka äldre kontoutdrag. Efter det får du ett textmeddelande som innehåller en kod som ska matas in i ett fält i nätbanken. Dina nätkontoutdrag finns i html- och pdf-format. För att läsa kontoutdraget i pdf-format behöver du programmet Acrobat Reader.

Enligt betaltjänstlagen ska en konsumentkund få ett avgiftsfritt kontoutdrag månatligen, om det finns kontotransaktioner på kontot. Banken får uppbära en avgift för kontoutdrag som levereras på annat sätt än det som överenskommits i nätbanksavtalet.