Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Föreningar

Vilka dokument behövs för att öppna ett konto för en förening?

För att öppna ett konto för en förening behövs ett föreningsregisterutdrag och föreningens stadgar samt ett utdrag ur styrelseprotokollet, varav det framgår vem som får öppna konto, vilka som har dispositionsrätt till kontot samt vilka tjänster öppnaren får koppla till kontot.