Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Kort

Hur gör jag en kortreklamation om en felaktig betalning?

När du gör kortinköp på nätet kan du i misstag bli debiterad dubbelt, du kan få fel produkt eller flygbolaget vars flygbiljetter du precis köpt kan gå i konkurs.

Du har rätt att göra en reklamation om du anser att debiteringen på kortet inte är korrekt. En reklamation innebär att du kan be att kortbolaget returnerar betalningen. I konkurssituationer kan endast inköp som gjorts med credit-egenskapen reklameras och krediteras.

Du kan göra en reklamation om

 • du inte har fått de varor som beställts
 • produkten du fått är felaktig eller sönder
 • transaktionen har debiterats flera gånger
 • du inte har godkänt betalningen
 • du inte känner igen betalkortstransaktionen
 • produkten inte motsvarar beställningen.

Försök alltid att först reda ut saken med säljaren om säljaren har brutit mot avtalet, det vill säga att

 • transaktionen har debiterats flera gånger
 • du inte har fått de varor som beställts
 • produkten inte motsvarar beställningen

Om det inte går att komma överens med företaget, kan du fylla i en begäran om utredning. Bifoga en kopia av orderbekräftelsen, kvittot, den eventuella brevväxlingen med företaget samt en eventuell brottsanmälan till begäran.

Beakta att

 • biluthyrningsfirmor har rätt att debitera för obetalda tankningar och böter i efterhand
 • hotell har rätt att debitera för obetalda minibarköp i efterhand.

Fyll i en begäran om utredning

Du kan returnera den ifyllda blanketten via Aktias nätbank, även med andra bankers identifieringsverktyg. I nätbanken kan du skicka ett meddelande till Aktia där du bifogar den skannade och undertecknade blanketten.

Logga in i nätbanken

En ifylld begäran om utredning kan också returneras till närmaste Aktiakontor eller skickas per post till adressen:

Aktia Bank Abp
PB 207
00101 Helsingfors

Skriv "Begäran om utredning" på kuvertet.