Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Kort

Hur gör jag en kortreklamation om en felaktig betalning?

När du gör kortinköp på nätet kan du i misstag bli debiterad dubbelt, du kan få fel produkt eller flygbolaget vars flygbiljetter du precis köpt kan gå i konkurs.

Du har rätt att göra en reklamation om du anser att debiteringen på kortet inte är korrekt. En reklamation innebär att du kan be att kortbolaget returnerar betalningen. I konkurssituationer kan endast inköp som gjorts med credit-egenskapen reklameras och krediteras.

Du kan göra en reklamation om

 • du inte har fått de varor som beställts
 • produkten du fått är felaktig eller sönder
 • transaktionen har debiterats flera gånger
 • du inte har godkänt betalningen
 • du inte känner igen betalkortstransaktionen
 • produkten inte motsvarar beställningen.

Försök alltid att först reda ut saken med säljaren om säljaren har brutit mot avtalet, det vill säga att

 • transaktionen har debiterats flera gånger
 • du inte har fått de varor som beställts
 • produkten inte motsvarar beställningen

Om det inte går att komma överens med företaget, kan du fylla i en begäran om utredning. Bifoga en kopia av orderbekräftelsen, kvittot, den eventuella brevväxlingen med företaget samt en eventuell brottsanmälan till begäran.

Beakta att

 • biluthyrningsfirmor har rätt att debitera för obetalda tankningar och böter i efterhand
 • hotell har rätt att debitera för obetalda minibarköp i efterhand.

Fyll i en begäran om utredning

Du kan returnera den ifyllda blanketten via Aktias nätbank, även med andra bankers identifieringsverktyg. I nätbanken kan du skicka ett meddelande till Aktia där du bifogar den skannade och undertecknade blanketten.

Logga in i nätbanken

En ifylld begäran om utredning kan också returneras till närmaste Aktiakontor eller skickas per post till adressen:

Aktia Bank Abp
PB 207
00101 Helsingfors

Skriv "Begäran om utredning" på kuvertet.