Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Serviceavbrott i nättjänsterna 24.1.2021

Den 29 januari 2021 Kundmeddelanden
Under servicebrottet (24.1.2021 kl. 05.00-12.00) förekommer det avbrott i följande tjänster:
  • Nätbanken, Mobilbanken och Nätbanken för företag
  • Kontouppgifter i Wallet applikationen
  • Identifieringstjänsten och Nätbetalningen
  • WS-kanalen
Köp och kontantuttag fungerar normalt under serviceavbrottet.
Vi uppmanar våra kunder att sköta nödvändiga nätbanksärenden innan avbrottet börjar.
Vi beklagar besväret som orsakas av serviceavbrottet.