Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Till andelsägarna i Aktias fonder

Den 4 mars 2021 Kundmeddelanden

De gemensamma stadgarna för placeringsfonder förvaltade av Aktia Fondbolag Ab ändras per 5.4.2021. Aktia Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat att ändra stadgarna 16.2.2021 och Finansinspektionen har fastställt de gemensamma stadgarna 4.3.2021 för placeringsfondernas del.

I 12 § i de gemensamma stadgarna har situationer där fondbolaget kan avbryta inlösen av andelar specificerats. Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösen och/eller teckning av fondandelar ifall fondandelsägarnas likabehandling eller annan vägande orsak i andelsägarnas intresse kräver det. Sådana situationer beskrivs i de gemensamma stadgarna, som hittas här. De gemensamma stadgarna gäller fonderna Aktia Aktieportfölj, Aktia America, Aktia Capital, Aktia Corporate Bond+, Aktia Emerging Market Bond+, Aktia Emerging Market Corporate Bond+, Aktia Emerging Market Local Currency Bond+, Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+, Aktia Europa, Aktia European High Yield Bond+, Aktia Europe Small Cap, Aktia Förvaltningsportfölj 25, Aktia Förvaltningsportfölj 50, Aktia Förvaltningsportfölj 75, Aktia Global, Aktia Government Bond+, Aktia Kort Företagsränta+, Aktia Nordic, Aktia Nordic Micro Cap, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Ränteportfölj, Aktia Secura och Aktia Solida.

Ändringarna förutsätter inga åtgärder från fondandelsägarens sida.

De ändrade stadgarna och tilläggsinformation finns tillgängliga på www.aktia.fi. Mera information om stadgeändringarna fås även genom att ringa till Aktia Fondbolag, tel. 010 247 6843*.

Aktia Fondbolag Ab
Styrelsen

*Samtalspriser: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut (inkl. moms 24 %).