Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2021

Den 8 mars 2021

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 13 april 2021 kl. 16.00. Aktia Bank Abp:s aktieägare och deras ombud kan delta i bolagsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand. Man kan inte delta på platsen för bolagsstämman. 

Bolagsstämmokallelsen har publicerats i sin helhet 5.3.2021 i ett börsmeddelande samt på Aktia Bank Abp:s webbplats www.aktia.com. Aktieägare som har anmält sig till bolagsstämman kan följa med bolagsstämman via en direktsänd webbsändning och efter bolagsstämman delta i en virtuell Q&A-session.

Anmälan och förhandsröstning inleds 12.3.2021 kl. 10.00 och aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig och rösta på förhand senast 6.4.2021 kl. 16.00. Närmare instruktioner för aktieägarna finns i bolagsstämmokallelsen och på adressen www.aktia.com.