Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

När livet händer anpassar sig ditt bostadslån

När livet händer anpassar sig ditt bostadslån

Den 30 mars 2021 Bloggar och artiklar

Situationer ändrar, ibland snabbt och överraskande. Då är det bra att veta att Aktias bolån är flexibelt. I nätbanken kan du ansöka om amorteringsfritt eller ändringar i lånerat och betalningsdag.

Livet är i ständig förändring. Du byter jobb, håller sabbatsledigt eller kanske blir du permitterad eller arbetslös. Byte av bostad och renovering för med sig kostnader och ibland uppstår överraskande utgifter. Tillökning i familjen är en stor förändring också ekonomiskt. Tillfällig amorteringsfrihet kan vara ett bra sätt att hålla ekonomin i balans. Om din situation förändras permanent är det bra att fundera på om din lånerat fortfarande är lämplig i den nya situationen.

En ändring i låneraten är också ett utmärkt sätt att möjliggöra sparande utan att öka dina månatliga utgifter.

Se hur mycket du kunde spara genom att förlänga lånetiden

Ansök om amorteringsfritt

Du kan ansöka om tillfällig amorteringsfrihet för ditt lån och behöver då bara betala ränta på lånet. När den amorteringsfria perioden är slut fortsätter du att amortera som vanligt. Din lånetid förlängs med motsvarande tid som den amorteringsfria perioden. Ansökan gör du enkelt i nätbanken under fliken Lån – Bostad – Amorteringsfrihet.

Ansökan om amorteringsfrihet bör vara inlämnad senast 30 dagar före den amorteringsfria perioden är avsedd att träda i kraft. Om lånet har borgensmän eller pantsättare, behöver du även deras godkännande för amorteringsfriheten. För ändringen debiteras en serviceavgift enligt prislistan.

Ansök om ändring i betalningsrat eller betalningsdag

När du lyfter lån bestäms månadsrat och betalningsdag enligt din aktuella situation. Om din situation ändrar lönar det sig att ändra lånet så att det passar den nya situationen. Ansökan om ändring gör du enkelt i nätbanken under fliken Lån – Lånetjänster. 

Till nätbanken