Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Nya vindar på bostadsmarknaden – så vinner du kampen om ett nytt hem

Nya vindar på bostadsmarknaden – så vinner du kampen om ett nytt hem

Den 16 april 2021 Bloggar och artiklar

Funderar du på att byta bostad? Det är du inte ensam om just nu. Distansarbete, karantäner och prat om begränsande av rörelsefriheten har fått folk att tänka om vad gäller de egna bostadsdrömmarna. Det blåser nya vindar på bostadsmarknaden från många olika håll.

Läs hur Aktia fastighetsförmedlings VD Jockum Andersin och Oscar Taimitarha, Aktias direktör för personkunder i Helsingfors och Nyland tänker kring läget på bostadsmarknaden.

Tre frågor om bostadsmarknaden

På frågorna svarar Jockum Andersin, verkställande direktör på Aktia Fastighetsförmedling

Hur ser läget ut på bostadsmarknaden just nu? Efterfrågan är betydligt större än utbudet, vilket betyder att priserna stiger. Ute på marknaden finns för tillfället ca 20 % färre objekt än vid samma tid förra året. Samtidigt har antalet köpare ökat. I och med ökningen av distansarbete går affärerna heta också på områden utanför tillväxtcentra.

Hur påverkar detta förmedlarens arbete? Köparna är redo att fatta väldigt snabba beslut. Förmedlarens uppgifter är att försäkra att man hinner ordna visningar och få in anbud från alla intresserade. Vi försöker sakta ner processen lite och se till att köparna får tid att fundera samtidigt som säljaren får bästa möjliga pris för objektet.

Tips för ett lyckat bostadsbyte? Det lönar sig att i god tid förhandla med banken om finansiering och överväga dubbel finansiering. Det är hårt att bli utan bostad. Om du är beredd att ge anbud direkt har du klar konkurrensfördel när du hittar ditt drömhem.

Blogg: Från fällan med två bostäder till fällan med noll

Fällan med två bostäder – på finska kahden asunnon loukku – är ett vedertaget begrepp, som ibland används skämtsamt, men rätt så ofta med respektfyllt allvar i rösten. När fällan slår till är läget förstås på allvar otrevligt, så det är förvisso skäl att förstå vad det gäller. Vid ett bostadsbyte kan utmaningar uppstå om man redan köpt en ny bostad, men försäljningen av den gamla dröjer eller genomförs till ett klart lägre pris än man tänkt sig. Många finländare kände av det här exempelvis i början av 90-talet och begreppet är djupt rotat – på gott och ont.

Vi har redan ett antal år levt med en bostadsmarknad med allt kraftigare tudelning, i samklang med den megatrend urbaniseringen utgör. Först började å ena sidan glesbygden och å andra sidan städerna, speciellt universitetsstäderna och de regionala centralorterna, gå skilda vägar. Senare har det blivit ännu tydligare att endast vissa städer har tillräcklig attraktionskraft. Det är nu ganska långt frågan om triangeln Åbo – Tammerfors – huvudstadsregionen, där bostadsmarknaden har en viss hetta.

Stor efterfrågan kräver snabba ryck

Framförallt i huvudstadsregionen finns en enorm efterfrågan på bostäder just nu. Så har det varit hela tiden efter den lilla tillfälliga försiktighet vi upplevde för ett år sedan, när coronaviruset stack upp sitt fula tryne. Är en bostad rätt prissatt och läget sakligt, går den i allmänhet åt oerhört snabbt. I ett sådant läge, där det råder s.k. säljarens marknad, får köparen tänka om. Man har exempelvis inte möjlighet att spekulera i lugn och ro eller kontakta banken först efter att man råkat på ett intressant objekt. Då har det varit och farit.

Man har inte möjlighet att spekulera i lugn och ro eller kontakta banken först efter att man råkat på ett intressant objekt. Då har det varit och farit.

Det är med andra ord så att många familjer, som av välmenande äldre släktingar varnas för fällan med två bostäder, löper risk att hamna i fällan med noll dito. På eftertraktade områden kan man säga att det kan vara en större risk för olägenhet (vilket ju är ett passande ordval) när man börjar med att sälja sin gamla bostad och först sedan börjar leta efter en ny. Jag rekommenderar starkt att utreda möjligheten till andra lösningar, för sådana går i allmänhet att ordna.

Planering och förberedelse

Det allra viktigaste i ett bostadsbyte är att ha en realistisk lägesbild. Det är helt avgörande att veta vad det förväntade försäljningspriset på ens gamla bostad är och hur lätt den är att realisera. Därför lönar det sig att börja med att tala med en fastighetsmäklare med god kännedom om området samt med banken. Med dessa fakta i bagaget går det att göra beräkningar på hur finansieringen för en ny bostad ser ut. Man kan komma överens om tillfällig finansiering för tiden mellan att man köpt en ny bostad och sålt den gamla.

Det allra viktigaste i ett bostadsbyte är att ha en realistisk lägesbild. Det är helt avgörande att veta vad det förväntade försäljningspriset på ens gamla bostad är och hur lätt den är att realisera.

För att återgå till diskussionen om fällan med två bostäder, stöter jag också ofta på uppfattningen att banken inte beviljar lån för bostadsköp om den gamla bostaden inte är såld. Det här är i min mening inte en helt korrekt syn. Bankens uppgift är att möjliggöra bra projekt och investeringar. Förutsatt att planerna är realistiska, ställer jag mig generellt positivt till tillfällig finansiering vid bostadsbyte. I tillväxtcentra är ett sådant arrangemang helt naturligt i de flesta situationer. Ofta uppbyggt så att en del av finansieringen görs som ett tillfälligt amorteringsfritt lån på maximalt 12 månader, vilket betalas bort när den gamla bostaden säljs. Samtidigt görs finansieringslösningen för den nya bostaden långfristig, hållbar och trygg med tanke på slutsituationen. I diskussionen med banken stresstestas ekonomin och vi säkerställer att man klarar både den tillfälliga finansieringens räntor och det långfristiga lånets skötsel.

Bankens uppgift är att möjliggöra bra projekt och investeringar. Förutsatt att planerna är realistiska, ställer jag mig generellt positivt till tillfällig finansiering vid bostadsbyte. I tillväxtcentra är ett sådant arrangemang helt naturligt i de flesta situationer.

En central del av planeringen och förberedelsen är med andra ord gjord när man med mäklare och bank sett till att man har fakta på handen och vet vilken i prisklass man kan titta på bostäder. Naturligtvis är det skäl att lämna ett tillräckligt rörelseutrymme och inte göra kalkylerna överoptimistiska. Man kan behöva gå lite ner i pris, det uppstår omkostnader och ofta vill man renovera någon del av den nya bostaden.

När sedan drömbostaden hittats har man trumf på hand när man är färdig att snabbt boka en visning och eventuellt ge ett anbud. Coronapandemin har gjort de allmänna visningarna ovanliga, så det som gäller idag är att vara mycket alert på nätet och så fort man tycker objektet känns rätt boka en privatvisning – och vara beredd att genast ge bud. Är bostaden eftertraktad kommer det sannolikt flera anbud och då har säljaren lyxen att nedprioritera villkorade anbud, t.ex. med villkor om att banken kan ge finansiering eller att den egna bostaden måste säljas först. Kan du lova snabb affär utan mankemang, har du bättre förutsättningar i slutspelet.

Boka tid för ett distansmöte
Ansök om bolån