Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Serviceavbrott i nätbankens och mobilnätbankens lånatjänster 6.6.2021

Den 4 juni 2021 Kundmeddelanden
Det är ett serviceavbrott i lånatjänsterna i nätbanken och mobilnätbanken söndagen 6.6.2021 kl 9:00 - 14:00. Övriga tjänster i nätbanken och i mobilnätbanken fungerar normalt. Vi beklagar besväret som orsakas av serviceavbrottet.