Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Bostadsinvesterarens dilemma: bostadspriserna stiger och hyrorna sjunker

Bostadsinvesterarens dilemma: bostadspriserna stiger och hyrorna sjunker

Den 14 juni 2021 Bloggar och artiklar

I Helsingfors finns just nu cirka 6000 lediga hyresbostäder, medan det ännu år 2009 fanns bara ungefär hälften så många. Den som söker hyresbostad kan med andra ord välja och vraka. Bostäder i sämre skick eller bostäder som enligt hyrestagarna har brister, och till exempel saknar diskmaskin, blir lätt utan hyresgäst.

Till överflödet i fråga om utbud finns två orsaker. Å ena sidan har utbudet blivit större till följd av att bostadsstiftelser de senaste åren köpt och byggt bostäder för hyresbruk i stora mängder. Också investerare har varit aktiva med att köpa bostäder att hyra ut. Å andra sidan har coronapandemin fört med sig radikala förändringar på marknaden och minskat efterfrågan. Studerande har stannat på sina hemorter då studierna ändå sker på distans. Också turister och andra kortare uthyrningar har uteblivit. Dessutom har många arbetande som tidigare hyrt bostäder under arbetsveckorna i och med distansjobbandet fallit bort, liksom också de som flyttat till Finland för att arbeta.

Samtidigt som hyresmarknaden tystnat har efterfrågan på bostäder till salu skjutit i höjden.

Samtidigt som hyresmarknaden tystnat har efterfrågan på bostäder till salu skjutit i höjden. Beroende på läge kan det till och med bli tävling om del bostäder. Antalet bostäder till salu i huvudstadsregionen är nu över 20 % mindre än år 2019. Till följd av det strama utbudet har priserna stigit rejält.

Lönar det sig att sälja nu?

Många bostadsinvesterare har därför beslutat att sälja bostäder vars avkastning är låg. Om det finns behov av grundlig renovering eller bolaget har stora reparationer på kommande kan nu vara en bra tidpunkt att sälja bostaden till ett lämpligt pris.

Om man överväger att ge upp sin placeringsbostad måste man samtidigt fundera på vad man ska göra med medlen som frigörs.

Men vad händer sedan? Om man överväger att ge upp sin placeringsbostad måste man samtidigt fundera på vad man ska göra med medlen som frigörs. De kan antingen konsumeras eller sparas. Det senare kan göras till exempel genom att lägga pengarna på ett bankkonto eller under madrassen. Båda alternativen har en motsvarande avkastningsförväntning, noll. Eller så kan man placera pengarna vidare på ett sätt som ger avkastning. För det finns många andra alternativ än en investeringsbostad och en fungerande grundtanke.

Vilka alternativ finns till direkta fastighetsplaceringar?

De placeringsalternativ som ligger närmast investeringsbostaden är bostads- eller fastighetsfonder. Det goda med dessa är diversifieringen i tiotals eller hundratals bostäder eller olika typer av fastigheter, en professionellt skött portfölj och framför allt smidigheten. För administrationen betalar man å andra sidan en avgift.

Men när man funderar på placerande är det ändå klokt att beakta ett större perspektiv än endast fastighetsinvesterande.

En bra grundregel är att de som idkar professionell investeringsverksamhet sprider sina medel geografiskt och i olika tillgångsslag.

En bra grundregel är att de som idkar professionell investeringsverksamhet sprider sina medel geografiskt och i olika tillgångsslag. Till exempel sprider alla de finländska pensionsbolagen sina investeringar på ungefär samma sätt i tre tillgångsslag: aktier, ränteplaceringar och så kallade alternativa placeringar, till vilka bland annat fastighetsinvesteringar hör.

Finlands största pensionsinvesterare Ilmarinen har placerat ungefär 12 % av sina medel i fastighetsinvesteringar. Hos den finländska privatplaceraren kan andelen vara närmare 100 % om man förutom det egna hemmet och sommarstugan dessutom beaktar eventuella investeringsbostäder. En sådan fördelning är, om inte ohälsosam, åtminstone inte optimal ur riskspridningssynvinkel.

Vill du placera som ett proffs?

Det finns ingen orsak till att den finländska placeraren inte kunde placera på samma sätt som den professionella investeraren genom att följa tredelningsmodellen. Denna fördelning utgör också en av grundpelarna i Aktias placeringsrådgivning. Vi påstår oss ändå inte vara den bästa portföljförvaltaren inom alla tillgångsslag. Vi använder oss också av utomstående portföljförvaltare inom de tillgångsslag där vi inte är det. Det faktum att vi i år som första inhemska kapitalförvaltare valdes till bästa fondhus, bästa räntefondförvaltare och bästa aktiefondförvaltare i Morningstars oberoende jämförelse säger ändå en del om vårt eget kunnande.

Det faktum att vi i år som första inhemska kapitalförvaltare valdes till bästa fondhus, bästa räntefondförvaltare och bästa aktiefondförvaltare i Morningstars oberoende jämförelse säger ändå en del om vårt eget kunnande.

Aktia Fastighetsförmedling

Vår heltäckande service omfattar värdering av bostäder både inför uthyrning och försäljning. Vi gör både försäljnings- och uthyrningsuppdrag.

Ta kontakt

Aktia Kapitalförvaltning

Vi hjälper dig gärna att bygga en professionellt diversifierad placeringsportfölj. Via oss får du tillgång till marknadens bästa aktie-, ränte- och alternativa placeringsprodukter ur vårt eget och våra samarbetspartners sortiment.

Boka tid

Skribenter:

Berit Segercrantz, fastighetsmäklare, Aktia Fastighetsförmedling
Thomas Lindholm, direktör för personkunders sparande och placeringar, Aktia Bank