Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

 

Aktia stöder de ungas möjligheter att segla

Aktia stöder de ungas möjligheter att segla

Den 6 september 2021

Ungdomarna är ett av huvudtemana för Aktias sponsringsobjekt. I år riktas sponsorpengarna för de ungas fritidsaktiviteter till Nyländska Jaktklubben, NJK, som är Finlands största segelsällskap och som grundades 1861. I samarbete med Aktia kan segelsällskapet förverkliga sin långvariga dröm om en vindsurfinggrupp och också skaffa vindsurfingbrädor till föreningen.

”Att segelsällskapet har egna vindsurfingbrädor gör det möjligt för NJK att erbjuda ungdomarna möjligheten att testa grenen utan några stora förhandsinvesteringar. Under de senaste åren har seglingen ökat i popularitet och segelsällskapet har många nya unga medlemmar. Vi vill vara en föregångare inom juniorverksamheten och vi har arbetat mycket för att få fler ungdomar att prova på och bli engagerade i segling. De vindsurfingbrädor som ska anskaffas är av den modell som man i framtiden kommer att tävla med på olympisk nivå. Två före detta FM-vinnare har redan anmält sitt intresse att delta i gruppens verksamhet”, berättar NJK:s första vicekommodor Johan Lindberg.

Utöver de ungas fritidsaktiviteter vill Aktia stödja kulturarvet och en gren som förenar familjemedlemmar i olika åldrar och som samtidigt ligger många aktianer varmt om hjärtat.

”Aktias ideologi är tänk framåt – vi vill skapa välstånd och välfärd från en generation till en annan. Även NJK lär ut att man ska beakta de förhållanden som råder, men i stället för ekonomin gäller deras lärdom Finlands utmanande kustvatten. Dessutom lär man sig av det för segling viktiga elementet, havet, att uppskatta naturen och ta hand om den, vilket är ett annat viktigt tema för Aktias sponsringsobjekt”, berättar Anna Holtari, direktör med ansvar för Aktias varumärke och kundmöten.

Aktias hela sponsrings- och välgörenhetsverksamhet styrs av koncernens sponsor- och välgörenhetspolicy som utarbetades 2019. Policyn har godkänts av koncernens ledningsgrupp. I denna policy har tre huvudteman valts ut för sponsrings- och välgörenhetsobjekt: unga och utveckling av ekonomiska kunskaper, teman som förverkligas i samma anda som våra engagemang i CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) och Climate Action 100+ för att motarbeta klimatförändringen och skydda miljön samt stöd för mångfalden och den ekonomiska stabiliteten. Aktia omvärderar temana för sponsring och välgörenhet vartannat år och förenhetligar sponsrings- och välgörenhetsåtgärderna enligt dem.