Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Serviceavbrott i kort- och nättjänsterna 19.9.2021 kl. 05.00-13.00.

Den 14 september 2021 Kundmeddelanden
Under servicebrottet förekommer det avbrott i följande tjänster:
- Kontantuttag och kontantinsättningar i Otto-automater med Aktia Debit-kort
- Kortbetalningar med Aktia Debit-kort
- Nätbanken, Mobilnätbanken och Nätbanken för företag
- Identifieringstjänsten och Nätbetalningen
- WS-kanalen
- Betalnignsrörelse
 
Köp och kontantuttag med Credit-egenskapen fungerar normalt under serviceavbrottet.
 
Vi uppmanar våra kunder att vid behov förse sig med kontanter och sköta nödvändiga nätbanksärenden innan avbrottet börjar. Vi beklagar besväret som orsakas av serviceavbrottet.