Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Aktia Micro Markka öppnas i begränsad omfattning för nya teckningar

Den 11 oktober 2021 Kundmeddelanden

Specialplaceringsfond Aktia Micro Markka, som i huvudsak investerar i små finländska bolag med ett marknadsvärde som understiger 500 miljoner euro, har under hela sin verksamhet varit en av fondjämförelsernas fixstjärnor. Den har lockat gott om intresserade placerare, men man har velat hålla fonden effektiv till sin storlek. Därför har det under de senaste åren endast tagits emot placeringar enligt särskild bedömning.


I och med placeringsobjektens värdeuppgång har fondens storlek ökat från 60 miljoner euro till 120 miljoner euro. Värdet på småbolagen håller också allmänt taget på att stiga, och på börsintroduktionsmarknaden, som håller god fart, kan man förvänta sig ett intressant utbud också med tanke på mindre bolag. I denna situation vill vi säkerställa att fondens kapital räcker till utan att man behöver likvidera tidigare innehav i portföljen för att möjliggöra nya placeringar. 


Det har beslutats att fondens storlek ska fastställas till 130 miljoner euro. Det finns nu utrymme för nya placerare, om än begränsat. Fonden öppnas för placeringar tills vidare och stängs genom fondbolagets beslut på nytt genast när det uppställda målet har uppnåtts. 


Bekanta dig med fonden

Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Placeringar är alltid förknippade med risk för att gå miste om kapitalet delvis eller i sin helhet. Det finansiella instrumentets värde kan stiga eller sjunka. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kunden ska alltid innan placeringsbeslutet fattas bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker.