Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Diversifiering i portföljen och smidigt hyresvärdskap

Diversifiering i portföljen och smidigt hyresvärdskap

Den 11 november 2021 Bloggar och artiklar

Detta är marknadsföringskommunikation. Läs speciaalplaceringsfondens basfakta för investerare innan du fattar några definitiva investeringsbeslut.

 

En väl diversifierad placeringsportfölj består av såväl aktie-, ränte- som alternativa placeringar. I det pågående låga ränteläget blir framför allt vikten av alternativa placeringsobjekt, såsom fastighetsplaceringar, allt större. Via specialplaceringsfonden Aktia Bostäder+ kan man börja bostadsplacera redan med ett startkapital på 5 000 euro.

Hur stor andel av placeringsportföljen som borde bestå av varje enskilt tillgångsslag är enligt Thomas Lindholm, direktör för privatkunders sparande och placerande på Aktia, en smaksak.

– Om man som måttstock använder hur stor andel de finska pensionsbolagen, dvs de som placerar våra pensionsmedel, har placerat i varje tillgångsslag är svaret ungefär en tredjedel av varje. Av hela portföljen är dryga tio procent allokerade i fastighetsplaceringar såsom bostäder, säger Lindholm.

Det rådande låga ränteläget är fördelaktigt för bostadslåntagare men inte för ränteplacerare. Enligt Lindholm har detta lett till att både professionella och privata placerare har ökat andelen alternativa placeringar i sina portföljer.

Både professionella och privata placerare har ökat andelen alternativa placeringar i sina portföljer.

– Räntorna har sjunkit konstant under de senaste årtiondena. Det här leder till att man kan vänta sig att det traditionella ränteplacerandet i framtiden är mindre lönsamt.

Avkastning med låg risk

Enligt Aktias Lindholm passar Aktia Bostäder+ personer som inte tidigare investerat i bostäder men som ändå redan har en viss erfarenhet av placerande överlag.

Bostadsplacerande i tillväxtcentra anses dessutom vara förknippat med en ganska låg risk. För detta finns enligt Lindholm starka grunder då man ser på hur bostädernas pris- och hyresnivå i Finland utvecklats under de senaste åren.

– Det har inte funnits många dalar. Då coronapandemin började kunde man se en väldigt tillfällig nedgång i priserna. I huvudstadsregionen sjönk priserna inte ens då - takten på prisstegringen avtog bara tillfälligt, säger Lindholm.

Man måste gå väldigt många årtionden bakåt i tiden för att hitta en längre tidsperiod då priserna i huvudstadsregionen eller andra tillväxtcentra i Finland sjunkit. 

– Man måste gå väldigt många årtionden bakåt i tiden för att hitta en längre tidsperiod då priserna i huvudstadsregionen eller andra tillväxtcentra i Finland sjunkit. Under recessionsåren skrällde det desto mer, men man bör komma ihåg att den ekonomiska situationen på alla sätt var mycket annorlunda då.

Thomas Lindholm
Aktias Thomas Lindholm berättar att den pågående perioden av låga räntenivåer har lett till att professionella och privata placerare har ökat andelen alternativa placeringar i sina portföljer.

Smidigt bostadsplacerande

Då man överväger bostadsplacerande är alternativen antingen att köpa en egen placeringsbostad eller placera via en bostadsfond. Att skaffa en egen placeringsbostad för uthyrning kan enligt Lindholm tänkas locka många finländare som tilltalas av ”gör-det-själv-mentaliteten”. Men det finns andra sätt som är enklare och sannolikt också mer lönsamma i förhållande till risken. 

Den som placerar i specialplaceringsfonden Aktia Bostäder+ betalar en administreringsavgift för den enkelheten, dvs för att någon annan sköter alla ärenden som gäller uthyrandet av bostaden för placerarens del.

Genom en bostadsfond får man tio- eller rentav hundratals objekt och kan på så sätt diversifiera risken. 

– Genom en bostadsfond får man tio- eller rentav hundratals objekt och kan på så sätt diversifiera risken. Och framför allt slipper man det arbete som sökande av hyresgäster och administrering av placeringsbostaden för med sig.

Placering i bostadsfonder är förknippat med fördelar som smidighet men ofta underskattar man portföljförvaltarens roll.

En professionell portföljförvaltare känner objekten som fonden placerar i bättre än genomsnittsplaceraren på bostadsmarknaden och det kan ha ett betydande mervärde för placeringens slutresultat. 

– En professionell portföljförvaltare känner objekten som fonden placerar i bättre än genomsnittsplaceraren på bostadsmarknaden och det kan ha ett betydande mervärde för placeringens slutresultat. Särskilt när man ställer avkastningen mot dess risk kan slutresultatet vara betydligt bättre.

Läs mer och teckna fonden

Den historiska avkastningen är ingen garanti för fondernas framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Värdet på en fondandel kan stiga eller sjunka, och placeraren kan förlora sina placerade medel helt eller delvis. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kundens framtida resultatet omfattas av beskattning beroende på varje investerares personliga situation och som kan förändras i framtiden. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker, vilka framgår till exempel ur fondens basfakta för investerare och fondprospekt.

Text: Nina Garlo-Melkas
Bild: Eemeli Sarka