Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Placeringslånet är ett mångsidigt verktyg för den vana placeraren

Placeringslånet är ett mångsidigt verktyg för den vana placeraren

Den 24 november 2021 Bloggar och artiklar

Detta är marknadsföringskommunikation. Läs fondens basfakta för investerare innan du fattar några definitiva investeringsbeslut.

Ett placeringslån tas för placerande. Idén är att placeringarna på lång sikt avkastar mer än vad lånet kostar och placeraren på så sätt får en bättre avkastning på sitt kapital.

Enligt Camilla Karlberg, försäljningsdirektör med ansvar för personkunder på Aktia, lyfts placeringslån sällan för kundens första placering. 

– Kunden bör ha erfarenhet av placerande och förståelse för varför, och på vilket sätt, det idag är smart att ta ett lån för placerande. Då man lyfter ett placeringslån är det viktigt att placeringshorisonten är lång. Och eftersom placerande med lånade pengar alltid är förknippat med en högre risk än normalt och man i värsta fall kan förlora hela det placerade kapitalet, bör man inte placera mer än man har råd att förlora, understryker Karlberg. 

Hela egendomen bör inte bindas vid bostäder

– Vi finländare har en kultur, som vi ofta lärt oss hemma, som säger att lån överlag är någonting dåligt. Traditionen härstammar från tider då räntorna var höga och det faktiskt var smartare att först betala av sina lån och börja placera först efter det, funderar Karlberg.

Till följd av detta har finländarna mycket lån som inriktar sig endast på bostadsförmögenhet. Utöver den egna bostaden har man ofta lån för till exempel en fritidsbostad och placeringsbostad.

Det innebär en ganska stor risk om hela förmögenheten är bunden i realtillgångar. Tanken är att vi alltid ser på kundens balansräkning som helhet. 

– Det innebär en ganska stor risk om hela förmögenheten är bunden i realtillgångar. Tanken är att vi alltid ser på kundens balansräkning som helhet. Vi vill modigt föra fram för våra kunder att förmögenheten bör diversifieras i olika tillgångsslag. 

– Räntorna är just nu på en historiskt låg nivå och placeringslånet kan skyddas också mot kommande räntehöjningar, konstaterar Karlberg.

Priset på ränteskyddet är förmånligt. Det höjer helhetsräntan med endast ungefär 0,3 procentenheter, så helhetsräntan som kunden betalar för sitt ränteskyddade placeringslån är just nu ungefär 1,5 procent. Maximiräntan bestäms vid tidpunkten då lånet lyfts. Utgångspunkten är att själva placeringen som lånet lyfts för årligen avkastar mer än vad lånet kostar.

Placeringslånet är ett sätt att diversifiera placeringar

Med hjälp av ett placeringslån kan man förbättra diversifieringen för sina placeringar utan att behöva realisera de placeringar man redan har.

– Om man har skaffat sig eller ärvt finländska börsaktier kan det vara en god idé att diversifiera förmögenheten i alternativa placeringar, till vilka till exempel specialplaceringsfonden Aktia Bostäder+ hör. Säljande av aktier kan ha stora skattemässiga påföljder och då kan man istället sköta diversifieringen med hjälp av ett placeringslån, säger Karlberg.

På motsvarande sätt kan en som placerat i en bostadsfond med hjälp av lånet diversifiera sina placeringar också i aktier. Andelen placeringslån beror på placeringsobjektet.

Som storleksklass kan man tänka att det placerade kapitalet kan fördubblas med hjälp av lånet. Då jobbar den placerade summan pengar under hela placeringstiden.

– Som storleksklass kan man tänka att det placerade kapitalet kan fördubblas med hjälp av lånet. Då jobbar den placerade summan pengar under hela placeringstiden. Ränta på ränta-effektens inverkan på avkastningen är större om det placerade kapitalet är större redan under det första året, förklarar Karlberg.


Enligt Camilla Karlberg kan andelen placeringslån vara ungefär hälften av den placerade egendomen.

Kapitalet kan fördubblas med ett placeringslån

Till exempel vad gäller specialplaceringsfonden Aktia Bostäder+ utgör det egna placerade kapitalet ofta hälften och placeringslånet hälften. Ibland används också en större finansieringsandel för placeringen i fråga om det finns mycket annan egendom i den existerande portföljen.

– Det rör sig om en ungefär lika stor andel som det gör om man köper en placeringsbostad. Men en placeringsbostad är endast ett objekt genom vilket placeraren är bundet till reparationer och saneringar i ett enskilt husbolag. Man måste själv skaffa en hyresgäst, som senare kan tänkas vilja byta bostad eller det kan ske en vattenskada. Då kan placeraren vara tvungen att vara utan hyresgäst i månader, vilket gör att avkastningen för placeringen sjunker, påminner Karlberg.

Genom bostadsfonden har man många bostäder belägna i tillväxtcentra runtom i Finland som placeringsobjekt. Med finns både nybyggen och gamla bostäder. 

– Genom bostadsfonden har man många bostäder belägna i tillväxtcentra runtom i Finland som placeringsobjekt. Med finns både nybyggen och gamla bostäder. Och när en bostadsfond förhandlar om priser är förhandlingsmöjligheterna helt annorlunda än då en enskild privatperson förhandlar om priset på en enskild bostad.

Att bostadspriserna de senaste åren stigit betyder att den genomsnittliga storleken på lyfta lån för placeringsbostäder i huvudstadsregionen ligger på nästan 170 000 euro. Via fonden kan man börja bostadsplacera med en betydligt mindre satsning. Minimiplaceringen är 5 000 euro.

Placeringslånet amorteras årligen

Enligt Camilla Karlberg är maximibeloppet för ett placeringslån ungefär 30 000 euro. Lånetiden är vanligen tio år. 

– Vanligen amorterar kunden lånet en gång i året. Om lånet till exempel lyfts för att diversifiera den tidigare nämna aktieportföljen är det fiffigt att betala av lånet med dividender, säger hon.

Aktia kräver inte ränteskydd för placeringslånen, men rekommenderar det.

– Det är ett sätt att minska risken så att man på förhand vet hur mycket räntan högst kan ligga på, säger Karlberg. 

Vi rekommenderar alltid en så diversifierad placeringsportfölj som möjligt. Det betyder att den innehåller både aktie-, ränte- och alternativa placeringar.

– Vi rekommenderar alltid en så diversifierad placeringsportfölj som möjligt. Det betyder att den innehåller både aktie-, ränte- och alternativa placeringar.

Är du intresserad av ett placeringslån?

Boka ett distansmöte

Läs mer om Bostäder+ och teckna fonden

Den historiska avkastningen är ingen garanti för fondernas framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Värdet på en fondandel kan stiga eller sjunka, och placeraren kan förlora sina placerade medel helt eller delvis. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kundens framtida resultatet omfattas av beskattning beroende på varje investerares personliga situation och som kan förändras i framtiden. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker, vilka framgår till exempel ur fondens basfakta för investerare och fondprospekt. 

Text Juha Peltonen