Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Byte av referensränta på förmögenhetsförvaltningskonto 3.1.2022

Den 2 december 2021 Kundmeddelanden

Från och med 3.1.2022 ersätts referensräntan Eonia (Euro overnight index average) av €STR (Euro short-term rate). Orsaken till detta är att European Money Markets Institute (EMMI), som administrerar Eonia-räntan, slutar notera den. Eonia ersätts av €STR som publiceras av Europeiska centralbanken. Aktia kommer i enlighet med kontovillkoren att uppdatera ränteuppgifterna enligt ovannämnda förändring. Ändringen gäller endast förmögenhetsförvaltningskonton på vilka Eonia i dagsläget tillämpas. Kontot kan fortfarande användas normalt av kunderna och bytet av referensräntan påverkar inte kontots krediteringsränta i gällande ränteläge. Referensräntan har ändrats i kontots allmänna villkor från Eonia till €STR och de uppdaterade villkoren träder i kraft 3.1.2022. Inga andra ändringar har gjorts till villkoren.

Vänligen notera att ändringen inte kräver några åtgärder från din sida.