Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Markkinaraati: Uppgången på marknaden har gynnat börslistningar

Markkinaraati: Uppgången på marknaden har gynnat börslistningar

Den 10 december 2021 Marknadsrådet, Markkinaraati

Uppgången på aktiemarknaden har lett till ett rekordstort antal börsintroduktioner på Helsingforsbörsen. Priserna på aktierna har i regel börjat stiga efter inledningen av handeln. 

– Framgången bland de bolag som introducerats på börsen beskriver det allmänt goda läget på marknaden. Oberoende av bolagsspecifika faktorer finns det mycket pengar i omlopp och placerarna söker nya placeringsobjekt, säger Samu Lang från Aktia i Kauppalehtis marknadsråd Markkinaraatis diskussion. 

Inflationen har stigit, men en del av de bakomliggande faktorerna är kortvariga. Enligt Lang förklaras inflationen till stor del av språnget i efterfrågan som följde efter coronaåret, vilket har skapat tryck på högre priser.

– Även bristen på komponenter och containrar har höjt priserna och påskyndat inflationen, men också denna brist håller på att lätta.

I marknadsrådet som Kauppalehti och Aktia genomför i samarbete deltog utöver Samu Lang även Victor Snellman, verkställande direktör för Finlands Aktiesparare, och Merja Mähkä, placerare och författare av facklitteratur. Följande marknadsrådsdiskussion sänds fredagen den 21 januari 2022.