Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Aktia verkställer de planerade dotterbolagsfusionerna 1.1.2022

Den 15 december 2021 Kundmeddelanden

Aktia Bank Abp verkställer som planerat och meddelat fusionen av det helägda dotterbolaget Aktia Förmögenhetsförvaltning Ab med Aktia Bank Abp 1.1.2021. Samtidigt fusionerar Aktia sina två helägda dotterbolag, där Aktia Fondbolag Ab fusioneras med AV Fondbolag Ab. Fondbolagets namn är från och med 1.1.2022 Aktia Fondbolag Ab. Fusionerna är ett led i förenhetligande av Aktias kapitalförvaltningsverksamhet, där förenklandet av koncernstrukturen spelar en central roll.

Aktia Bank Abp:s och dotterbolagens styrelser samt Aktia Fondbolag Ab:s bolagsstämma har godkänt fusionerna och båda fusionerna verkställs per 1.1.2022.

Vid fusionen övergår den enligt dataskyddsförordningen definierade registerföraren till det mottagande bolaget.

Fusionerna kräver inga åtgärder av kunderna.

Läs pressmeddelande

Mer om dataskyddet