Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Aktias julhälsning

Aktias julhälsning

Den 21 december 2021 Kundmeddelanden

Bästa kund,

på fredag är det julafton, vilket betyder att ett års arbete kommer till sitt slut. Tiderna är ännu på många sätt osäkra och exceptionella. Snart är det ändå dags att andas ut, sätta oss ner och umgås med våra närmaste.

Aktia har ett mycket intressant år bakom sig. På våren genomförde vi den största företagstransaktionen någonsin i Aktias historia då vi köpte Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet. Det var ett betydande steg för oss mot vårt mål att vara Finlands bästa kapitalförvaltarbank. Sammanslagningen av verksamheterna har fortskridit som planerat och resultatet är ett Aktia som är en kombination av starkt placeringskunnande, de mest högklassiga produkterna inom kapitalförvaltning och omfattande bank- och livförsäkringstjänster.

I början av året fick vi en fin miljö för kundtillfällen och webbinarier, då vår första Aktia Studio öppnades i Helsingfors. Under hösten öppnade vi också en Studio i Tammerfors, och Vasas egen Aktia Studio kommer att öppnas vid årsskiftet. Hoppas att att vi snart kan träffas på olika kundtillfällen igen.

Som en aktiv aktör i vårt samhälle vill Aktia stöda det finska samhällets välstånd och trygga den finska naturens kontinuitet. Denna jul har vi gjort en donation till John Nurminens Stiftelse för att skydda Östersjön. Vi har även deltagit i Folkhälsans Lucia-insamling, vars medel används för att hjälpa utsatta barnfamiljer.

Avslutningsvis vill jag tacka alla Aktias kunder för ert förtroende och önska er en riktigt fridfull juletid.


Med vänlig hälsning

Mikko Ayub
verkställande direktör, Aktia