Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
Sentimentet på aktiemarknaden har försämrats – vad borde vi tänka om detta?

Sentimentet på aktiemarknaden har försämrats – vad borde vi tänka om detta?

Den 24 januari 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

I början av året har sentimentet på aktiemarknaden varit klart svagare än vad vi blivit vana vid under den senaste tiden. Särskilt på den amerikanska aktiemarknaden har utvecklingen blivit avsevärt mjukare. På annat håll har det också skett en tydlig ändring i sentimentet gällande utvecklingen av tillväxtbolag och bolag med lägre marknadsvärde. På marknaden är man inte van vid rörelser som denna, när det redan under en längre tid nästan oavbrutet har skett en uppgång i aktierna. Nu har man dock fått en värdefull påminnelse om att fluktuation hör till aktiemarknadens karaktär.

Det faktum att särskilt amerikanska tillväxtbolag har utsatts för tryck berättar något också om orsakerna till förändringen. Dessa bolags segertåg har varit oemotståndliga, särskilt i världen efter pandemin. I en värld där räntorna är låga har företag som kan skapa tillväxt trots restriktionsåtgärder varit ytterst attraktiva. Det har dock lett till att man betalat för mycket för dem. Samtidigt har många av de bolag som drabbats av pandemin stampat på stället under en lång tid. Den relativa värderingsskillnaden mellan olika bolag har blivit rekordstor.

I slutet av förra året började det verka som om den ökade inflationen efter efterfrågetoppen efter pandemin inte skulle bli så tillfällig som man först trodde. Även centralbankerna avstod från idén och kom i stället överens om att kommunicera att de skulle inleda en kamp mot inflationen. Tiden för en mycket stimulerande penningpolitik som har pågått i flera år håller alltså så småningom på att nå sitt slut. I början av oktober prissatte marknaden en räntehöjning för 2022 i USA. För närvarande förväntar marknaden sig fyra höjningar. Förändringen är motiverad på alla sätt, men mycket snabb.

För marknaden har just den snabba förändringstakten varit ett problem. Även anpassningen har blivit tvungen att vara snabb. Även om man skulle höja räntorna fyra gånger i år och fyra gånger nästa år är de ännu inte på en nivå som i sig skulle orsaka problem för ekonomierna. Skuldsättningen av hushållen och företagen är under god kontroll. Förändringen kan vara mer problematisk på placeringsmarknaden. Den ekonomiska tillväxten och resultattillväxten är fortsättningsvis på en god nivå, men i och med högre räntor kommer värderingskoefficienterna att utsättas för tryck, vilket nu reflekteras i aktiemarknaden och i synnerhet i tillväxtbolagen.

På marknaden prissätts redan nu fler räntehöjningar än vad USA:s centralbank har anvisat. Förändringen i penningpolitiken har alltså redan beaktats på marknaden och därför kan situationen snart lugna ner sig. Denna vecka kommer vi att få höra de förberedande kommentarerna om USA:s centralbank Feds räntehöjning i mars. Om den så önskar, har Fed möjlighet att lugna ner situationen. Dessutom berättar en femtedel av bolagen i USA:s S & P 500-index under veckan om sina resultatutsikter, vilket för sin del kan stärka förtroendet för framtiden. Räntehöjningarna i sig talar inte om ett upphörande av aktiernas uppgångsmarknad, utan om att den ekonomiska miljön är tillräckligt stark för att penningpolitiken ska kunna stramas åt.


Vad borde vi göra nu då?

Vi anser att det är viktigt att en placerare håller fast vid sin placeringsstrategi. Fluktuation är en naturlig del av utvecklingen på placeringsmarknaden, och inte heller denna gång är det fråga om något exceptionellt. Centralbankerna agerar ansvarsfullt då de avstår från en alltför kraftig stimulans när situationen i ekonomin ser starkare ut. På placeringsmarknaden anpassar man sig till den föränderliga miljön. Denna gång har förändringen i penningpolitiken skett exceptionellt snabbt och därför har man också sett en rätt kraftig anpassning på marknaden. Vi tror dock inte att det finns någon anledning till större oro, men det är naturligtvis omöjligt att förutse de kortsiktiga vändningarna på marknaden. Om den svaga marknadsutvecklingen fortsätter att försämras avsevärt, men tillväxtutsikterna förblir oförändrade, kan situationen erbjuda goda köptillfällen, men tills vidare håller vi oss i neutral vikt inom aktierna.


Marknadsöversikten är skriven av portföljförvaltare Patrik Moring.