Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Husbolagens utgifter ökar, för ränterisker kan man förbereda sig

Husbolagens utgifter ökar, för ränterisker kan man förbereda sig

Den 10 mars 2022 Bloggar och artiklar Företagskunder

Kostnaderna för boende tycks inte sluta stiga. Bland annat har kostnaderna för underhåll och renoveringar stigit brant. På senare tid har också sannolikheten för räntehöjningar blivit allt större, vilket skulle snabbt pressa uppåt vederlagen för husbolagen. Aktias chefsekonom Lasse Corin ser tre huvudsakliga teman som kommer att påverka husbolagens kostnader under de kommande åren. Av dessa tre kan man påverka risken för höjda kostnader på grund av högre räntor med ett ränteskydd.

1. Underhållskostnaderna för fastigheter har stigit

Speciellt kraftig har prisuppgången varit för energi, framför allt har elpriset gått upp. Men under den senaste 18 månadersperioden har i princip alla kostnader stigit och vi har sett kraftigt ökande priser för diverse reparationer, sophantering och försäkringar.

 

2. Kostnaden för renoveringar har gått upp

Att de globala råvarupriserna stiger återspeglar sig i kostnaderna för finländare som bor i flervåningshus. Prishöjningen på särskilda råvaror för byggindustrin syns direkt i kostnaden för renoveringar. Den dåliga tillgängligheten på byggnadsmaterial har försvårat planeringen av renoveringar och orsakat förseningar samt ökat kostnaderna för husbolag.

 

3. Sannolikheten för räntehöjning har ökat

De höjda priserna har också intensifierat inflationsdiskussionerna. I USA förväntar man sig höjda räntor redan i år, och i euroområdet har sannolikheten för det samma ökat.

För Finland är det karaktäristiskt att höjda räntor märks snabbt hos låntagarna. Hos oss är lånen nästan utan undantag knutna till korta räntor, t.ex. till 6 eller 12 månaders euribor, vilket gör att räntejusteringar relativt snabbt märks i låntagarnas räntekostnader.

Vi berättar gärna mer

Aktia erbjuder ränteskydd för husbolag till både nya och gamla lån. Då man inte kan påverka den generella prisutvecklingen nämnvärt, kan man begränsa effekterna av höjda räntor med ränteskydd. Ränteskydd som kopplas till husbolagslån är ett effektivt skydd mot höjda finansieringsvederlag som orsakas av höjda räntor. Ränteskyddet gör lånekostnaderna mer förutsägbara och gör husbolagets ekonomiska planering och budgetering enklare. Vi berättar gärna mer. Du kan var i kontakt med oss gällande husbolagslån via e-postadressen [email protected]


Räntan på ett ränteskyddat husbolagslån består av en fast referensränta och den överenskomna marginalen. Referensräntan kan inte ändras under den tiden ränteskyddet är i kraft. Ränteskyddet kan avslutas endast i samband med lånets återbetalning. Igen separat avgift debiteras för avslutande av ränteskydd om lånet återbetalas i förtid på grund av delägarbetalningar.