Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det utförs servicearbete i Aktias nättjänster 29.11 kl. 00.00–05.00.

Det kan förekomma störningar i Aktia Mobilbank, Wallet och Finnair Visa-appen under servicearbetet. Vi beklagar besväret servicearbetet orsakar.

Fonder som huvudsakligen placerar i Ryssland avlägsnade från utbudet för placeringsobjekt

Fonder som huvudsakligen placerar i Ryssland avlägsnade från utbudet för placeringsobjekt

Den 14 mars 2022 Kundmeddelanden

Aktia har på grund av kriget i Ukraina avslutat nyförsäljningen av fonder som huvudsakligen placerar i Ryssland. Det är inte möjligt att lämna teckningsuppdrag i fonderna Swedbank Robur Östeuropa, Swedbank Robur Rysslandsfond och Carnegie Rysslandsfond. Aktia informerar andelsägarna i nämnda fonder separat.

Aktia Livförsäkring har fattat motsvarande beslut om att avlägsna dessa fonder ur utbudet för försäkringslösningarnas nyförsäljning. Aktia Livförsäkring informerar sina kunder om saken separat.