Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Fonder som huvudsakligen placerar i Ryssland avlägsnade från utbudet för placeringsobjekt

Fonder som huvudsakligen placerar i Ryssland avlägsnade från utbudet för placeringsobjekt

Den 14 mars 2022 Kundmeddelanden

Aktia har på grund av kriget i Ukraina avslutat nyförsäljningen av fonder som huvudsakligen placerar i Ryssland. Det är inte möjligt att lämna teckningsuppdrag i fonderna Swedbank Robur Östeuropa, Swedbank Robur Rysslandsfond och Carnegie Rysslandsfond. Aktia informerar andelsägarna i nämnda fonder separat.

Aktia Livförsäkring har fattat motsvarande beslut om att avlägsna dessa fonder ur utbudet för försäkringslösningarnas nyförsäljning. Aktia Livförsäkring informerar sina kunder om saken separat.