Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Hårda prövningar för ESG-placerande

Hårda prövningar för ESG-placerande

Den 28 november 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Placeringsåret 2022 lider mot sitt slut. Större delen av placerarna torde vara beredda att slå igen handelsboken i god tid före nyår och begrava den längst in i skrubben.

Det gångna året har varit ovanligt utmanande för placerarna och särskilt svårt för många ESG-placeringsstrategier. Som en påminnelse avser ESG-placerande, eller hållbart placerande på svenska, placeringsverksamhet som tar hänsyn till faktorer som gäller miljö (Environment), samhälle (Social) och god förvaltningssed (Governance).

Den svåra marknadsmiljön en utmaning för placeringsstrategierna

Den kraftigaste inflationen sedan decennieskiftet mellan 70- och 80-talet har lett till en kraftig ränteuppgång, och i och med detta har placeringsstrategier som fungerat framgångsrikt under flera år nu prövats hårt. Orsakerna till inflationen kan diskuteras länge och väl, men säkerligen är åtminstone en bakomliggande orsak kombinationen av en slapp penningpolitik under flera år, flaskhalsar i produktionskedjorna till följd av coronapandemin samt Rysslands attack mot Ukraina, som har rört till det på den europeiska energimarknaden. De stigande räntorna och avmattningen i världsekonomin har belastat tillväxtaktiernas kurser, och i den inflatoriska miljön har till exempel råvarupriserna varit på uppgång. Lite karikerat kan man säga att om man velat få en positiv avkastning på placeringsmarknaden under 2022, har man varit tvungen att placera i dollar i energibolag, olja, guld och vapenindustrin. 

De ovan nämnda placeringsobjektens segertåg har gjort att många placerare har, om inte ifrågasatt, så åtminstone tagit upp ESG-strategiernas meningsfullhet till diskussion. Producenter av fossila bränslen och vapenbolag är i näst intill alla ESG-strategier åtminstone i rejäl undervikt och ibland till och med på listan över helt förbjudna placeringar.

I och med Rysslands attack mot Ukraina kan man på goda grunder argumentera för att vapen inte bara används för att stärka diktaturer, utan också för att försvara demokratin och friheten att besluta om sina egna angelägenheter. I Europa verkar det finnas en ovanligt stark konsensus om att världsdelens eget försvar måste stärkas avsevärt under de kommande åren, och vapenbolagens orderböcker sväller. Samtidigt längtar säkert många företag och hushåll som kämpar med energifakturorna åtminstone tillfälligt efter billig naturgas, eftersom den skulle dra ner elpriserna i hela Europa.

Hållbart placerande innebär att blicka framåt

Även om det gångna året har varit en utmaning ur ESG-placerarnas perspektiv, är det skäl att komma ihåg att placerande är långsiktig verksamhet. Inga placeringsobjekt eller placeringsstrategier ger överlägsen avkastning år efter år, och detsamma gäller för ESG-placerande. På Aktia vill vi ändå tänka att hållbart placerande inte bara är en strategi bland andra, utan ett i organisationen integrerat sätt att utvärdera placeringsobjekt och förvalta kundernas förmögenhet.

På Aktia vill vi ändå tänka att hållbart placerande inte bara är en strategi bland andra, utan ett i organisationen integrerat sätt att utvärdera placeringsobjekt och förvalta kundernas förmögenhet.

Att göra förutsägelser är svårt, särskilt om framtiden, men jag vill tänka mig att energisektorns framtid snarare ligger i väte, biobränslen och vindkraft än i olja och gas, att trafiken elektrifieras i stället för att andelen förbränningsmotorer ökar, att växtbaserade proteiner blir allt vanligare på tallriken och att den cirkulära ekonomin vinner terräng mot slit och släng-kulturen. Allt detta är exempel på att när man tänker framåt, som vi på Aktia har för vana att göra, går tillväxtmöjligheter och hållbarhet i slutändan ofta hand i hand.