Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Serviceavbrott i nättjänsterna 20.3.2022 05.00-13.00

Den 15 mars 2022 Kundmeddelanden

Under serviceavbrottet är följande tjänster ur bruk:

  • nätbanken, mobilbanken och nätbanken för företag
  • Wallet-applikationen
  • identifieringstjänsten och nätbetalningen
  • WS-kanalen

Kortköp och kontantuttag fungerar normalt under serviceavbrottet. Vi uppmanar våra kunder att vid behov sköta nödvändiga nätbanksärenden innan avbrottet börjar.

Vi beklagar de olägenheter avbrottet medför.