Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Förändringar i placeringsfonden Swedbank Robur Transition Sweden

Den 13 april 2022 Kundmeddelanden

Till andelsägarna i placeringsfonden Swedbank Robur Transition Sweden

Swedbank Robur Fonder AB har meddelat Aktia om fusion av fonden Swedbank Robur Transition Sweden till den mottagande fonden Swedbank Robur Sverigefond den 19. maj 2022. I samband med fusionen byter den mottagande fonden namn från Swedbank Robur Sverigefond till Swedbank Robur Sverige. Förändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna.

Inlösen före fusionen och annan information

Andelsägarna kan, om de så vill,  lösa in fondandelarna eller byta till en annan fond. Då bör uppdraget skickas till banken senast 16. maj 2022 kl. 15.00. I annat fall utför vi fusionen och andelsägarna kommer på fusionsdagen att erhålla andelar i den mottagande fonden av samma marknadsvärde som de hade i Swedbank Robur Transition Sweden. Om andelsägaren har ett ikraftvarande fondsparavtal i fonden Swedbank Robur Transition Sweden kommer avtalet automatiskt att överföras till den mottagande fonden, om avtalet inte specifikt sägs upp.

Vänligen beakta att försäljning eller byte av fondandelar kan ha skattepåföljder för andelsägaren.

Fr.o.m. 19.5.2022 hittas uppdaterad information om den mottagande fonden på adressen aktia.fi/sv/sijoituskohteet.