Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Chefsekonomens blogg: Gynnar inflationen bolånetagare?

Chefsekonomens blogg: Gynnar inflationen bolånetagare?

Den 22 april 2022 Bloggar och artiklar

Inflationen äter upp skulderna! Det är ett påstående som hörts ofta, speciellt när vi går lite bakåt i tiden. Inflationen har klart tilltagit efter coronapandemin och samtidigt har snacket om bolånetagarnas sötebrödsdagar blivit allmännare. Situationen är emellertid inte så entydig. I princip är inflationen till fördel för gäldenären – men inte alltid.

Löneutvecklingen avgör

I all sin enkelhet påverkar inflationen inte skulden direkt på något vis. Om du har 90 000 euro i bostadslån försvinner beloppet ingenstans oavsett om inflationen är 0 eller 15 procent. Vi tar ett exempel för att åskådliggöra fenomenet. Om din årsinkomst är 45 000 euro är bostadsskulden två gånger så stor som din årsinkomst.
Det ”goda” som inflationen medför realiseras via löneutvecklingen. Vi kan anta – vilket ofta också sker – att lönerna stiger i takt med inflationen. Målet med löneförhandlingarna är i regel att öka köpkraften, det vill säga att höja lönerna ens lite snabbare än konsumentpriserna, alltså inflationen. Då stiger din lön men skulden förblir oförändrad. Om din lön stiger till 50 000 euro i och med prisuppgången är din bostadsskuld endast 1,8 gånger så stor som dina inkomster. För att inflationen ska gynna gäldenären måste den leda till löneförhöjningar.

Ränteuppgången äter upp inflationens fördelar

I inflationens kölvatten stiger i allmänhet också räntorna. Centralbankerna höjer räntorna med mål att sakta ner och dämpa inflationen. En ränteuppgång äter upp de fördelar med inflationen som beskrivs ovan. Trots att skuldens förhållande till inkomsterna blir mindre ökar de stigande räntorna konsumenternas utgifter och högre ränteutgifter innebär mindre pengar till övrig konsumtion. En ränteuppgång känns snabbt i gäldenärens plånbok eftersom över 90 % av våra lån är bundna till korta räntor (i regel 12 månaders Euribor).
Den verkliga vinnaren i inflations- och räntedjungeln är den som band sitt bostadslån till långa räntor när de var som lägst, till exempel en 10-årig ränta. Då ändras inte bostadslånets ränta även om inflationen och Euriborräntorna skulle stiga betydligt.

Besparingarna kan lida av inflationen

Om man endast ser på skulden kan inflationen vara gynnsam. Men innan man brister ut i glädjetjut om fördelarna med högre inflation lönar det sig att komma ihåg de andra påföljderna av en pris- och ränteuppgång. Snabbt stigande räntor kan påverka bostadspriserna negativt, det vill säga finländarnas största enskilda tillgånggspost. Dessutom kan hög inflation äta upp besparingar, till exempel värdet på insättningar, om räntan som utbetalas är lägre än inflationen.
Det finns inget enkelt recept på vinst i en värld av tilltagande inflation. Men man kan emellertid alltid förbereda sig. Ett lån i rätt storlek i förhållande till inkomsterna ger spelrum i den ekonomiska hushållningen och till exempel besparingar som diversifierats i aktier ger också trygghet i en miljö med tilltagande inflation.

Lasse Corin
Chefsekonom