Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Den kinesiska ekonomin står inför flera utmaningar samtidigt

Den kinesiska ekonomin står inför flera utmaningar samtidigt

Den 25 april 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Kina – världens näst största ekonomi och en motor för den globala tillväxten – står inför ett flertal tillväxtutmaningar samtidigt, både på kort och på lång sikt. Dessa utmaningar kastar skuggor över landets tillväxtmål såväl i år som i framtiden.

Coronautmaningar både hemma och på bortaplan

Kina saknar effektiva vaccin och kämpar mot coronaviruset med en Zero Covid-strategi. För att stoppa smittspridningen låser man in folk i sina hem i flera veckor. Resultatet blir att hamnar måste stängas och varuflödet till utlandet stannar upp. Samtidigt drabbar restriktionerna den inhemska konsumtionen och minskar Kinas tillförlitlighet som investeringsland. Skulle du öppna en fabrik i ett land där myndigheterna plötsligt kan beordra fabriksarbetarna att stanna hemma i några veckor? Den ekonomiska tillväxten drabbas med andra ord både nu och i framtiden.

I väst har man börjat avveckla restriktionerna och fortsätter att göra det tack vare effektiva vacciner. Lättade restriktioner gör det efter en lång väntan möjligt för folk att använda tjänster. Efterfrågan på varor minskar och efterfrågan på tjänster ökar. Ni kan säkert gissa var dessa varor produceras? Exakt, i Kina. En återhämtning av tjänstekonsumtionen i västvärlden innebär grus i maskineriet för den kinesiska industrin.

Ettbarnspolitikens konsekvenser börjar ge sig till känna

Kinas berömda ”ettbarnspolitik” har bromsat upp befolkningstillväxten till noll och från och med nästa år väntas befolkningen att börja minska. Minskad tillgång till billig arbetskraft dämpar tillväxten. Barnbristen har lett till en förvrängd demografisk struktur, där allt färre människor i arbetande ålder har en allt större äldre befolkning att ta hand om. 

Kinas priskonkurrenskraft har minskat i flera år

Kina gynnades tidigare av avsevärt lägre produktionskostnader än de flesta länder i väst. Priskonkurrensen har spelat en stor roll för Kinas exceptionellt kraftiga ekonomiska tillväxt under de senaste årtiondena. Enorma investeringar och snabb tillväxt har dock lett till stigande kostnader samtidigt som landet inte längre har samma konkurrensfördelar som tidigare. Detta bidrar till ytterligare utmaningar för tillväxten, då utländska företag ständigt är på jakt efter länder med lägre produktionskostnader.

Landsbilden drabbas av kriget och människorättsbrott

Bilden av Kina har försämrats under en längre tid. Minoriteters rättigheter, restriktioner på teknologiföretag och nu senast Kinas ”gränslösa” vänskap med Ryssland och neutrala förhållning till det ryska anfallskriget har försämrat landets rykte. Allt detta minskar västerländska konsumenters förtroende gentemot Kina och ökar kritiken mot varor tillverkade i Kina.

Tillväxtmålen blir svåra att uppnå

Den kinesiska ekonomin tar nu smällar från många håll. Många av problemen är självorsakade, till exempel människorättsbrotten och den misslyckade coronastrategin. Kinas traditionella redskap för att stimulera tillväxt har varit skulddrivna investeringar, men även det är mindre effektivt eftersom skuldnivån blivit oroväckande hög.

Det finns inga snabba lösningar på Kinas tillväxtproblem, vilket gör landets mål att bli världens största ekonomi mer osannolikt, kanske rentav omöjligt.


Marknadsöversikten är skriven av chefsekonom Lasse Corin.