Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
De finska aktierna står inför något nytt – vad ska placeraren beakta?

De finska aktierna står inför något nytt – vad ska placeraren beakta?

Den 2 maj 2022 Bloggar och artiklar

Början av året har varit svag på aktiemarknaden. Kurserna har gått ner överallt i världen och Helsingforsbörsen har rentav lidit mer än genomsnittet. För aktieplaceraren finns det osäkerheter så det räcker och blir över också för resten av året och kristallkulan ger en minst sagt grumlig bild. Vad ska aktieplaceraren tro? Aktias portföljförvaltare Paavo Ahonen reder ut situationen men vill inte spå framtiden.

Just nu påverkas marknaden enligt Ahonen av fler osäkra faktorer än vanligt. Det kommer knappast som en överraskning att han som den första lyfter fram Rysslands anfallskrig i Ukraina. 

– Krigets inverkan på den ekonomiska tillväxten, och i och med det på företagens resultat, är förstås en central fråga som dominerar all bedömning av det här året. Vissa av bolagen på Helsingforsbörsen har haft Rysslandskopplingar men för deras del kan man säga att värdet för Rysslandsfunktionerna redan dragits av från aktiernas värde. För de andra bolagens del funderar placerare över vilka indirekta effekter kriget kan ha på deras värde.

Förutom kriget har den hastigt stigande inflationen gjort många bolags resultatutsikter osäkra.

– Inflationen stiger nu på en bred front, inte bara i priset på energi. De stigande kostnaderna påverkar företagen mer eller mindre beroende på hur de lyckas flytta över kostnaderna i sina priser, fyller Ahonen i och tillägger att också de stigande räntorna utgör ett frågetecken. Läget med nollränta som pågått länge har stött aktiemarknaden. Vilken inverkan kommer de stigande räntorna att ha?

Som ett fjärde frågetecken lyfter Ahonen ännu fram det förbättrade coronalägets inverkan på konsumenternas beteende.

– Coronatiden var efter startchocken för många bolag en tid av stark tillväxt, vilket fick en ytterligare boost av att restriktionerna ändrade konsumenternas beteende. Vilken påverkan kommer det att ha när restriktionerna slopas?

Också möjligheter till stigande kurser finns

Allmänt hålls utsikten på marknaden måttligt positiv och aktiemarknaden har förutsättningar att klara sig torrskodd genom året. Enligt Aktias senaste placeringsutsikt förväntas avkastningen för aktier sträcka sig till en 0-5 procents nivå globalt detta år. Enligt Ahonen finns också på Helsingforsbörsen fortfarande intressanta alternativ för aktieplaceraren.

– Till exempel finansbranschen är intressant och som största kunde nämnas Sampo och Nordea. Också Neste har fortfarande en god position och utsikterna för förnybart bränsle är goda. Även Nokias utsikter ser just nu positiva ut.

För maskinverkstädernas del är läget osäkrare men enligt Ahonen har även de rapporterat om bättre orderingångar än förväntat. Många konsumentrelaterade branscher, till exempel handelssektorn, har dragit nytta av coronatiden då konsumenterna istället för tjänster har köpt varor.

Vad för resten av året med sig?

– Efter början av årets kursnedgång ser värderingsnivåerna ut att sjunka historiskt lågt jämfört med långtidsgenomsnittet, säger Ahonen men understryker samtidigt att också förutsägbarheten blivit klart sämre.

– Utsikten för resten av året beror helt på hur situationen utvecklar sig. Mätt i avkastning blir detta knappast ett rekordår.

Allmänt sett anser Ahonen att resultattillväxten måste fortsätta för att aktierna ska ge avkastning. Analytikernas konsensus är enligt honom att man också förväntar sig att det kommer att gå så även om osäkerheten just nu är större på grund av kriget och inflationen.

– Helsingfors är också i normalläget en liten gränsmarknad, vilket framhäver rörelserna på börsen. Historiskt sett har avkastningen på Helsingforsbörsen ändå europeiskt varit på en god nivå. I nuläget kan närheten till Ryssland ha inverkan men vad det blir för effekter på lång sikt återstår att se, funderar Ahonen.

 

Den här texten ska inte anses som en placeringsrekommendation och Aktia har inte bedömt placeringarnas lämplighet för enskilda placerare. Företagen som nämns är endast exempel.