Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

 

Amerikanska konsumenter i en hård sits

Amerikanska konsumenter i en hård sits

Den 23 maj 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Inflationen i USA, det vill säga förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, är i detta nu över 8 %. Inkomsterna i landet ökar dock inte lika snabbt, vilket innebär att konsumenternas köpkraft försvagas och de har mindre pengar att använda. Detta och andra problem börjar synas i den amerikanska ekonomin. Konsumenternas utmaningar i världens största ekonomi reflekteras lätt på den globala ekonomin.

Köpkraften försvagas redan

Konsumenternas realinkomster, alltså inkomster där man beaktat prisförändringarna, sjunker. Realinkomsterna har i själva verket sjunkit varje månad sedan förra sommaren. Realinkomsterna sänks nu särskilt på grund av inflationen, det vill säga stigande priser. Löneförhöjningarna har varit klart mindre än prisökningarna. Under den värsta coronapandemin kunde amerikanska konsumenter åtnjuta en exceptionellt stark inkomsttillväxt när stödcheckar droppade in i deras postlådor i flera omgångar. Nu får de känna av checkarnas baksmälla eftersom den generösa utdelningen av pengar har eldat på inflationen.

Targets resultat gjorde problemen konkreta

Den amerikanska varuhuskedjan Target presenterade sitt resultat för årets första kvartal förra veckan. Det var ingen trevlig läsning och resultatet hade halverats jämfört med samma period året innan. Resultatet tyngdes av både ökade kostnader och av konsumenternas minskade köpvilja. Särskilt åtgången på hushållsprodukter minskade, vilket tyder på att konsumenternas konsumtionsmöjligheter har försvagats och man köper tjänster i stället för varor.

Konsumenternas förväntningar försiktigare än under coronavåren

Konsumentförtroendet på andra sidan Atlanten är fortfarande rätt stabilt. Krigets och inflationens effekter syns men det är långt kvar till samma nivå som under coronavåren. Däremot har förväntningarna rasat rejält. Nivån på förväntningarna för konsumentförtroendeindexet var 77 i april, att jämföra med 85 även under den värsta tiden 2020. De försvagade förväntningarna förutspår också en svag efterfrågan.

Räntan på nya bolån har skjutit i höjden

Ränteförväntningarna har lett till höjda marknadsräntor. Konsumenterna känner av det särskilt genom sina bolån. Räntan för nya 30-åriga bolån har stigit från 3,3 procent vid årsskiftet till 5,5 procent. Nya bolån är med andra ännu dyrare än tidigare så de som letar efter ett nytt hem måste antingen betala högre ränta eller omvärdera sina bostadsplaner. En lugnare bostadsmarknad påverkar direkt den ekonomiska aktiviteten.

Konsumenten och ekonomin går hand i hand

Konsumenterna har en enorm betydelse för hur ekonomin utvecklas. Amerikanska konsumenter har dessutom en inverkan på hur andra ekonomier utvecklas. Därför är de amerikanska konsumenternas bekymmer ett problem för nästan alla.

Marknadsöversikten är skriven av chefsekonom Lasse Corin.