Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Ränteplaceringar i lokal valuta på tillväxtmarknader under osäkra tider

Ränteplaceringar i lokal valuta på tillväxtmarknader under osäkra tider

Den 30 maj 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Inflationssiffrorna på de utvecklade marknaderna ligger på nivåer som vi på senare år bara sett på tillväxtmarknaderna. Inflationssiffrorna och centralbankernas åtgärder för att få bukt med inflationen bevakas just nu ytterst noggrant på olika marknader. Det största intresset ligger givetvis på världens största ekonomi, USA, och på den amerikanska centralbanken Fed vars åtgärder påverkar marknader över hela världen.

Räntenivåerna i USA har stigit kraftigt ända sedan årets början. Vanligtvis leder snabba räntehöjningar i USA till försäljning av statsobligationer på utvecklade marknader när de riskfria räntorna blir mer lockande och finansieringskostnaderna i tillväxtmarknaderna väntas stiga. Tillväxtekonomiernas obligationer i lokal valuta har trots allt i genomsnitt klarat sig i väl jämfört med många andra tillgångsslag. Utan Ryssland, som avlägsnades från statsobligationsindexen i slutet av mars, ligger tillväxtmarknaderna i lokal valuta cirka en procent på plus sedan årets början medan andra räntemarknader uppvisat klart negativ avkastning. Utländska investerares skuldinnehav i lokal valuta är låg, vilket stödjer lokala marknader och minskar risken för snabba kapitalutflöden. Detta gäller särskilt framväxande länder på tillväxtmarknaderna, det vill säga så kallade frontiermarknader.

Intresset är också stort för vad världens näst största ekonomi Kina gör, eftersom landet står för 19 procent av den globala ekonomin och åtgärderna i Kina påverkar hela världen både genom leveranskedjor samt genom efterfrågan på varor och tjänster i andra länder. Kinas regering har envist hållit fast vid en ytterst strikt coronapolicy och restriktionerna har medfört en nedgång i den ekonomiska aktiviteten. Kinas ekonomiska siffror i april var en besvikelse och flera ekonomiska experter har börjat misstänka att Kinas regering inte kommer att uppnå det uppställda tillväxtmålet på 5,5 procent. Kinas regering har vidtagit stimulansåtgärder och centralbanken har börjat lätta på sin penningpolitik för att pigga upp ekonomin, så det finns ingen orsak att underskatta den kinesiska regeringens förmåga att få ekonomin tillbaka på rätt spår och rentav uppnå det årliga tillväxtmålet.

Medan Kinas centralbank går mot strömmen fortsätter centralbankerna i flera andra tillväxtländer med åtstramningen av penningpolitiken som inleddes förra hösten, vilket har höjt räntekurvorna. Räntenivåerna i lokal valuta har stigit jämnt med nästan 300 räntepunkter från bottensiffrorna 2020 till den nuvarande nivån på strax över 7 procent. Ränteskillnaden jämfört med USA:s motsvarande statsobligationer har hållits stabil. Marknadernas förväntningar på Feds räntehöjningar överträffas ofta och det är svårt att tro att det situationen skulle vara en annan den här gången. Inflationen kommer sannolikt att dämpas tidigare på tillväxtmarknaderna än på de utvecklade marknaderna och räntehöjningscykeln börjar närma sig sitt slut i bland annat i Chile och Brasilien. De attraktiva räntenivåerna förväntas så småningom vända investeringsflödena tillbaka till obligationer i lokal valuta, men innan dess måste den allmänna osäkerheten på marknaden avta. 

Den ökade volatiliteten bland obligationer, aktier och valutor är ett klart tecken på osäkerhet och brist på transparens på flera marknader. Kriget mellan Ryssland och Ukraina håller särskilt Europa under press och de geopolitiska riskerna är höjda världen över. Även detta påverkar handelsflödena vilket särskilt ökar trycket på valutorna. Den stigande inflationen och osäkerheten kring centralbankernas penningpolitik innebär fortsatt hög volatilitet för obligationer. Vanligtvis hålls inte volatiliteten hög särskilt länge och en utjämning av den allmänna osäkerheten på grund av inflationen kommer också att gynna tillväxtmarknaderna. Förutom de attraktiva räntenivåerna är även tillväxtmarknadernas valutor förmånliga i nuläget. De reala effektiva växelkurserna ligger nära historiska bottensiffror och om de globala tillväxtutsikterna förbättras kommer det att skapa utrymme för återhämtning. På kort sikt dominerar riskerna för avmattad tillväxt, men den låga värderingen av tillväxtekonomiernas lokala valutor är en faktor som kan underlätta smidig navigering genom turbulenta tider.

Marknadsöversikten är skriven av portföljförvaltare Ulla Huotari.