Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Mot midsommaren på osäkra vatten

Mot midsommaren på osäkra vatten

Den 13 juni 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Vårens dystra aktieutveckling fortsatte i några veckor in i maj, men under senaste veckorna har vi fått se tecken på en bättre utveckling även på aktiemarknaden. Osäkerhetsfaktorerna som präglat årets första hälft är fortsättningsvis mer än aktuella när placerarna bedömer det rådande placeringsklimatet. Inflation, högre räntor, höga energipriser, Rysslands krig i Ukraina, tillgången på arbetskraft, komponentbrist sam flaskhalsar i produktionskedjorna är de främsta orsakerna till det svaga placeringsåret. Värderingarna har sjunkit på alla marknader samtidigt som osäkerheten kring framtida resultat kan beskrivas som större än normalt. 

Vi deltog förra veckan i ett stort seminarium i New York med drygt 130 främst amerikanska företag från olika branscher och ungefär 1 400 institutionella placerare från olika håll i världen. Stämningen bland placerarna var som väntat försiktig och ordet recession dök ofta upp i diskussionerna. Ett annat hett samtalsämne under veckan var missnöjet med de dyra bränslepriserna. Varningarna om en kommande ekonomisk ”orkan” från J.P. Morgans vd Jamie Dimon orsakade rubriker redan samma dag. Dimon var särskilt orolig för det höga oljepriset och centralbanken Feds åtstramningar. Även Goldman Sachs presentation nästa dag var rätt försiktig och deras kommentarer och synpunkter om det ekonomiska läget ekade Dimons budskap. I övrigt förekom dock en viss optimism bland företagen. Betalkortsföretaget Visa uppgav att konsumenterna enligt deras data är fortsatt starka och att konsumtionen i maj låg i linje med nivån i april. Det är tydligt att konsumenterna nu lägger mer pengar på resor och tjänster än varor. Det är en trend som har gått att urskilja en längre tid. Logistikföretaget UPS berättade att förmögnare människor fortfarande beställer dyra produkter som tidigare, men att beställningar av billigare produkter uppvisar en tydlig nedgång. 

Nästan alla branscher drabbas just nu av brist på arbetskraft. I USA är arbetslösheten rekordlåg och det är svårt att hitta kompetent personal. Många företag har i mån av möjlighet tacklat problemet genom tekniska effektiviseringar. Förvånansvärt nog ser merparten av företagen ytterligare möjligheter till fördelar med teknisk effektivisering och har tagit fram tydliga färdplaner för att uppnå detta.

I och med kursnedgången under årets första hälft är värderingsnivåerna på aktiemarknaden helt klart mer attraktiva än tidigare. Placerarna är i stort överens om att många högklassiga företag till följd av kursnedgången nu är för lågt värderade i förhållande till deras tillväxtutsikter. Man har så att säga kastat ut barnet med badvattnet på marknaden genom att brett och urskillningslöst undvika aktierisk. Detta öppnar upp goda möjligheter för aktiva portföljförvaltare att skapa överavkastning genom att välja högklassiga och rimligt prissatta företag. Osäkerheten kommer sannolikt att kvarstå i sommar eftersom ovan nämnda osäkerhetsfaktorer inte kommer att försvinna, men det finns trots allt intressanta placeringsmöjligheter och fler kommer säkert att dyka upp.

Marknadsöversikten är skriven av Andreas Bergman, direktör för aktieinvesteringar.