Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
Slå ihop dina lån och minska dina månatliga utgifter

Slå ihop dina lån och minska dina månatliga utgifter

Den 15 augusti 2022

Genom att slå ihop flera olika konsumtionslån till ett lån med säkerhet kan du spara lånekostnader och minska dina månatliga betalningar. 

Ansök om lån 

Om du samlat på dig flera konsumtionslån, såsom bil- och båtlån, betalar du också varje månad flera olika låneskötselavgifter. Flera enskilda lånerater bildar tillsammans lätt en stor summa att betala varje månad. 

Ofta är det därför klokt att slå ihop enskilda krediter till ett förmånligare lån och betala av de dyra krediterna utan säkerhet. Med Aktias konsumtionslån med säkerhet kan du använda din bostad som säkerhet för ett lån på minst 20 000 euro. Eftersom räntan är lägre än för lån utan säkerhet och vi flexibelt kan komma överens om betalningstiden kan du spara en ordentlig summa i lånekostnader och få en månadsrat som är bättre anpassad för dig.  

Exempel: Ett 30 000 euros lån med säkerhet och en betalningstid på 10 år 

Uppskattad månadsrat: 347 € 
Uppskattad ränta: 170 € 
Uppskattad amortering: 178 € 
Lånetid: 10 v 
Antal betalningsrater: 120 
Betalningssätt: Annuitet 

Lånets ränta: 12 månaders euribor (notering 23.3.2024 3,68%), marginal 3,00 % 
Expeditionsavgift: 0,00 euro 
Skötselavgift: 12,00 euro 
Totala räntor: 11 369,57 euro (uppskattning) 
Betalas totalt: 42 809,57 euro (uppskattning) 
Effektiv årlig ränta: 7,82 % 

Tips

Slå ihop dina enskilda konsumtionslån till ett lån med säkerhet, vars månadsrat är mindre än dina nuvarande totala månadsrater. Med summan du sparar varje månad kan du börja fondspara regelbundet. Du kommer enkelt igång med sparandet i nätbanken eller genom att boka en tid, så gör vi en egen skräddarsydd förmögenhetsplan för dig.

Exempelkalkylen ska inte betraktas som en låneoffert. Räntan som används för exempelkalkylen grundar sig på en representativ kalkyl som grundar sig på beviljade krediter. Lånets verkliga ränte- och övriga villkor framgår av den eventuella låneofferten, men den slutliga totalräntan bestäms enligt den dag då lånet lyfts. För lånet krävs en säkerhet som banken godkänner. Beviljande av lån förutsätter alltid ett godkänt kreditbeslut. Lånet beviljas av Aktia Bank Abp, Arkadiagatan 4–6, 00101, hemort Helsingfors, FO-nummer 2181702-8.