Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Markkinaraati: Inflationen kan inte öka i det oändliga

Markkinaraati: Inflationen kan inte öka i det oändliga

Den 19 augusti 2022 Marknadsrådet, Markkinaraati

Aktiemarknaden påverkas fortfarande av många starka faktorer, som hög inflation samt avtagande ekonomisk tillväxt eller till och med en risk för recession.

– USA:s ekonomi har visserligen redan kommit i gång. Leverantörskedjorna, där coronapandemin orsakade svårigheter, har åter börjat fungera, vilket har lett till att en del priser har börjat sjunka. Juli var en stark månad på aktiemarknaden, men räntehöjningarna har också gjort ränteplaceringar till en intressant tillgångsklass, konstaterade Tomi Korpivaara, portföljförvaltare på Aktia i Kauppalehtis marknadsråd Markkinaraati.

I marknadsrådet Markkinaraati som Aktia och Kauppalehti genomför i samarbete deltog förutom Korpivaara även Sari Lounasmeri, verkställande direktör för Börsstiftelsen, och privatplaceraren Mika Heikkilä.