Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
Chefsekonomens blogg: Försämrade utsikter på bostadsmarknaden

Chefsekonomens blogg: Försämrade utsikter på bostadsmarknaden

Den 25 augusti 2022 Bloggar och artiklar

Från Sverige rapporteras oroväckande nyheter om en nedgång i bostadspriserna. Också i Finland har läget på bostadsmarknaden förändrats jämfört med förra året, som var exceptionellt starkt. Flera indikatorer förutspår en måttligare utveckling av bostadspriserna under de följande 12 månaderna. Tillväxtcentrum och energieffektiva byggnader klarar sig bättre i den osäkra miljön. 

Ränterisken åter i tankarna

Den stigande inflationen har drivit in Europeiska centralbanken på en räntehöjningsbana. Till följd av detta har den vanligaste referensräntan för finländska bostadslån, 12 månaders euribor, stigit till 1,3 procent. Trots att ränteuppgången skulle stanna, har den tydliga förändringen i räntenivån gjort att låntagarna återigen börjat tänka på ränterisken. Stigande räntor gör bostadslånen dyrare och minskar konsumtionsmöjligheterna. Detta gör bostadsköparna mer försiktiga.

De stigande räntorna utmanar särskilt sådana bostadsplacerare som inte har inkluderat tillräckligt stora buffertar i sina avkastningskalkyler. En högre räntenivå i kombination med ökade boendekostnader och en långsammare höjning av hyrorna är ett gift för placerarna. Detta minskar i sin tur efterfrågan på placeringsbostäder. 

Den positiva utvecklingen av arbetslösheten verkar ha vänt

Läget på arbetsmarknaden är fortfarande stabilt, men det finns en mängd utmaningar. Företagens förtroendeindikatorer har försämrats tydligt, vilket förutspår sämre tider på arbetsmarknaden, eftersom det försvagade förtroendet minskar rekryteringsavsikterna. Det börjar redan synas tecken på detta, eftersom arbetslöshetsgraden verkar ha börjat stiga.

Konsumenternas förtroende har sjunkit

Finländska konsumenters förtroende sjönk i juli till den lägsta nivån i mätningshistorien. Den ekonomiska osäkerheten och den tilltagande inflationen syns tydligt i enkäter som riktas till konsumenterna. I konsumentförtroendeenkäterna syns särskilt avsikterna gällande bostadsköp: finländska konsumenters avsikter att köpa bostad har försvagats exceptionellt mycket under de senaste månaderna. 

Marknadsläget gynnar energisnåla hus

Utöver bostäder i tillväxtcentrum klarar sig energieffektiva byggnader bättre än andra i den osäkra marknadsmiljön. Hus med jordvärme och solpaneler är mer attraktiva köpobjekt vid höga energipriser. Följaktligen borde priserna på sådana bostäder och byggnader gynnas mer av de osäkra tider vi lever i.