Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Transitionsbolag möjliggör den gröna omställningen som en del av helheten för ansvarsfullt investerande

Transitionsbolag möjliggör den gröna omställningen som en del av helheten för ansvarsfullt investerande

Den 29 augusti 2022 Bloggar och artiklar

Också inom de sektorer som är problematiska med tanke på miljön finns det företag som eftersträvar miljöneutralitet och som samtidigt utgör en del av omställningen till en grön ekonomi. Ur portföljförvaltningens synvinkel är det viktigt att identifiera sådana transitionsobjekt på ett systematiskt sätt som bygger på data.

Var kan man till exempel få litium som gruvindustrin producerar – en viktig komponent som används vid tillverkningen av batterier – om gruvföretagen inte kan samla in det kapital som behövs på finansmarknaden? Vad händer i dagens läge med de tunga fordonen som ännu inte har tillräckligt med teknik att tillgå? Med tanke på ansvarsfull placering är det viktigt att identifiera s.k. transitionsbolag inom miljömässigt tvivelaktiga branscher, som deltar i den gröna omställningen och vidtar åtgärder för att omforma sin egen verksamhet i en mer miljöneutral riktning.

Med tanke på ansvarsfull placering är det viktigt att identifiera s.k. transitionsbolag inom miljömässigt tvivelaktiga branscher, som deltar i den gröna omställningen och vidtar åtgärder för att omforma sin egen verksamhet i en mer miljöneutral riktning.

Vad är ett transitionsbolag?

Bolag som är verksamma i en miljömässigt svår bransch, med tillräckligt ambitiösa, certifierade och noggrant specificerade mål för att minska utsläppen samt databaserade bevisning på hur målen ska uppnås kan klassificeras som transitionsbolag. I dag har placerarna lyckligtvis tillgång till data som certifierats av olika tjänsteleverantörer eller organisationer, och de som fattar placeringsbeslut behöver inte enbart lita på subjektiva bedömningar, vilket var fallet för några år sedan. 

Låt oss till exempel ta skogsindustribolaget UPM som finländarna känner till. UPM är verksamt i en miljömässigt motstridig bransch, men 99 procent av de utsläpp som bolaget rapporterat är certifierade* och bolagets klimatstrategi klassificeras som ambitiös av flera institutioner som utför bedömningar**. Dessutom hör UPM klart till bästa inom sin bransch i fråga om växthusgasutsläpp. Bolagets genomsnittliga växthusgasutsläpp motsvarar 86 % av branschens medelvärde. Dessutom har bolaget emitterat s.k. gröna obligationslån, där de medel som samlas in har öronmärkts för gröna projekt, vilket ytterligare förstärker UPM:s status som transitionsbolag.

Det viktiga vid identifiering av transitionsbolag är alltså databaserad bevisning – såsom certifierad rapportering av nuvarande utsläpp eller nuvarande växthusgasutsläpp i förhållande till branschens genomsnitt – i kombination med ambitiösa och certifierade** mål för att minska utsläppen. Till exempel certifierad rapportering av utsläpp är en viktig förutsättning för framgångsrika utsläppsminskningsmål. Ett ambitiöst mål är inte längre trovärdigt om en del av utsläppen rapporteras på ett otillförlitligt sätt.

Vad innebär transitionstänket ur en ekonomisk synvinkel?

Av kapitalförvaltningen förutsätter identifieringen av transitionsbolag ett systematiskt tillvägagångssätt, där den subjektiva bedömningen har en minimal roll. Aktias kapitalförvaltning har infört ett strukturerat databaserat sätt att modellera och analysera potentiella transitionsbolag eller instrument som möjliggör transition, såsom gröna obligationslån. Detta säkerställer att placeringsprocessen alltid är enhetlig och i linje med Aktias strategi för ansvarsfullt investerande, även i fråga om mer svårtolkade objekt.

En strukturerad approach hjälper också till att identifiera grönmålning. Vid identifieringen av transitionsbolag, och även vid bedömningen av placeringsobjekts ansvarsfullhet i allmänhet, är det viktigt att använda tillförlitliga externa datakällor för att säkerställa tillförlitligheten. Aktia utnyttjar till exempel data från Institutional Shareholder Service (ISS), som används brett inom branschen, samt metoder för att identifiera transitionsbolag av det oberoende Transition Pathway Initiative som är specialiserat på transitionsbolag.

Genom att placera i transitionsbolag och instrument som stöder transition främjar Aktia omställningen till en grön ekonomi. Ur placerarnas synvinkel utökar transitionstänket utbudet av ansvarsfulla placeringsobjekt – utan att ge avkall på ansvarsfullheten eller den förväntade avkastningen.

Genom att placera i transitionsbolag och instrument som stöder transition främjar Aktia omställningen till en grön ekonomi. Ur placerarnas synvinkel utökar transitionstänket utbudet av ansvarsfulla placeringsobjekt – utan att ge avkall på ansvarsfullheten eller den förväntade avkastningen.

*Källa: Institutional Share Holder Service (ISS). Uppdaterad Q2/2022.
**Källor: Transition Pathway Initiative, Institutional Share Holder Service (ISS), Science-Based Targets.