Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Nyheter från High Yield-konferenserna

Nyheter från High Yield-konferenserna

Den 26 september 2022 Bloggar och artiklar

Den europeiska High Yield-marknadens höst inleds traditionellt med Goldman Sachs och J.P. Morgans konferenser. Så även i år, och nu i form av fysiska evenemang i London efter en paus på ett par år. I konferenserna deltog sammanlagt ca 150 high yield-bolag som träffade ett tusental placerare.

Stämningen bland bolagen hade inte förändrats märkbart från i våras. Q2-resultaten var fortfarande starka och större delen av bolagen hade kunnat överföra kostnadstrycket vidare till sina kunder i form av prishöjningar. Utsikterna för slutet av året var också fortfarande relativt positiva, medan utsikterna för 2023 var väldigt försiktiga. Nästa års budgetering och investeringsbeslut skjuts för närvarande fram till en så sen tidpunkt som möjligt för att få större synlighet i fråga om djupet av den recession som sannolikt väntar Europa.

Ett hett samtalsämne vid mötena var energi och i synnerhet verksamhetens beroende av tillgången på gas.

Ett hett samtalsämne vid mötena var energi och i synnerhet verksamhetens beroende av tillgången på gas. Detta delade också bolagen tydligt, med aktörer inom tung industri särskilt i Tyskland, Italien och Storbritannien i den svåraste sitsen. Det finns emellertid stora skillnader även mellan dessa aktörer: en del har investerat i egen energiproduktion, t.ex. bioenergiverk, som nu visar sig vara av kritisk vikt med tanke på deras verksamhet och som dessutom är mycket lönsamma då överskottsenergi säljs till marknaden. Visserligen har nästan alla företag redan i början av året arbetat för att anpassa sin verksamhet och säkerställa alternativa energikällor. Om de värsta scenarierna ändå förverkligas kommer man att se produktionsstopp och därmed också en djupare recession i Europa.

Detta var tydligt också bland placerarna. Den allmänna stämningen var fortfarande mycket försiktig och det rådde oro över recessionen och energikrisen. I inläggen gavs uppmaningar att undvika konsumentbolag och mer cykliska bolag. Även statistiken visar att aktiva High Yield-managers har större kontantpositioner än normalt. Omständigheterna är gynnsamma för stora marknadsrörelser uppåt eller nedåt beroende på nyheternas karaktär, särskilt när likviditeten på andrahandsmarknaden är svag. Stora rörelser i båda riktningarna har redan setts under sommaren. På nyemissionsmarknaden har det varit väldigt tyst sedan februari, men på hösten torde man se försök att refinansiera några av de återstående obligationer som förfaller under 2023. Fler obligationer förfaller under 2024 och 2025, vilket innebär att en större emissionsvåg kommer ses först nästa år, om marknaden är fortsatt svår innevarande år. Den fördelaktiga prissättningen på andrahandsmarknaden, särskilt de låga kontantpriserna på obligationerna, innebär att det krävs rejäla premier, dvs. extra avkastning, för nya emissioner – i synnerhet om de dagliga fluktuationerna i räntor och risktillägg fortsätter.

Vi anser att de värsta scenarierna i energikrisen inte kommer att förverkligas inkommande vinter, men å andra sidan är de höga energipriserna inte bara den kommande vinterns problem Europa. 

Vi anser att de värsta scenarierna i energikrisen inte kommer att förverkligas inkommande vinter, men å andra sidan är de höga energipriserna inte bara den kommande vinterns problem Europa. Ingen konkursvåg är då att vänta, men de höga energipriserna begränsar ekonomins potential även under kommande år, och osäkerheten betyder att riskpremierna förblir höga.

För placerare innebär detta att även om fluktuationen på marknaden knappast är över, så kompenserar de nuvarande High Yield-avkastningsnivåerna (7–8 %) riskerna väl. Å andra sidan lönar det sig inte att förvänta sig att kreditriskerna skulle återgå till de senaste årens mycket låga nivåer inom den närmaste framtiden.

 

Bloggen är skriven av portföljförvaltarna Tapio Jokisaari och Kai Leppelmeier.