Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Meddelande om ändring i Aktias fonder

Den 29 september 2022 Kundmeddelanden

I specialplaceringsfonderna Aktia Alternativa Investeringar, Aktia Förvaltningsportfölj+ Måttlig, Aktia Förvaltningsportfölj+ Balanserad och Aktia Förvaltningsportfölj+ Avkastningsinriktad görs ändringar i andelsserierna och deras prissättning. 

Ändringarna nedan träder i kraft 29.9. Ändringarna i fondernas andelsserier är ett led i förenhetligandet av Aktias kapitalförvaltningsverksamhet. I samband med detta är målet att förenhetliga grunduppgifterna om Aktias fonder. 

Ändringarna förutsätter inga åtgärder från andelsägarnas sida.

 

Specialplaceringsfonden Aktia Alternativa Investeringar

De nuvarande andelsserierna A, T, E och O i fonden Aktia Alternativa Investeringar fryses, vilket innebär att det inte längre är möjligt att göra tilläggsplaceringar i dessa andelsserier. Placeringar som gjorts före 29.9 förblir kvar i dessa andelsserier. Andelsseriernas namn ändras, och de ändringar i prissättningen som anges nedan gäller inte de andelsserier som fryses. 

De nya andelsseriernas avkastningsandelar A och C och tillväxtandelar B och D införs 29.9. I fortsättningen görs teckningar i dessa andelsserier. Andelsserierna har en högre fast förvaltningsprovision och avkastningsbunden provision än för närvarande. I samband med inlösen debiteras dessutom en handelsprovision till förmån för fonden, som är högst 5 % och minst 1 % beroende på placeringstidens längd. Närmare uppgifter om de nya andelsserierna finns torsdag 29.9 i fondprospektet på adressen aktia.fi/sv/sijoituskohteet

Minimiteckningsbeloppen för de nya andelsserierna är 5 000 euro för A- och B-serierna och 500 000 euro för C- och D-serierna.


Specialplaceringsfonderna Aktia Förvaltningsportfölj+ Måttlig, Aktia Förvaltningsportfölj+ Balanserad och Aktia Förvaltningsportfölj+ Avkastningsinriktad

De nuvarande A-serierna med tillväxtandelar i fonderna Aktia Förvaltningsportfölj+ Måttlig, Aktia Förvaltningsportfölj+ Balanserad och Aktia Förvaltningsportfölj+ Avkastningsinriktad benämns i fortsättningen B-serier. 

De nuvarande T-serierna med avkastningsandelar i fonderna Aktia Förvaltningsportfölj+ Måttlig, Aktia Förvaltningsportfölj+ Balanserad och Aktia Förvaltningsportfölj+ Avkastningsinriktad benämns i fortsättningen A-serier. 

Förvaltningsprovisionen som debiteras för fonderna Aktia Förvaltningsportfölj+ Måttlig, Aktia Förvaltningsportfölj+ Balanserad och Aktia Förvaltningsportfölj+ Avkastningsinriktad sjunker så att den motsvarar provisionsnivån i Aktias övriga Förvaltningsportfölj-fonder.

Ändringarna i fondernas andelsserier medför inga skattepåföljder för fysiska personer som är allmänt skattskyldiga i Finland.

Fondspecifika stadgar och fondprospekt finns på adressen aktia.fi/sv/sijoituskohteet.