Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Förändringar i placeringsfonden Swedbank Robur Asienfond

Den 18 oktober 2022 Kundmeddelanden

Till andelsägare i placeringsfonden Swedbank Robur Asienfond

Swedbank Robur Fonder AB har meddelat Aktia Fondbolag Ab om fusion av fonden Swedbank Robur Kinafond till den mottagande fonden Swedbank Robur Asienfond den 24 november 2022. Förändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna.

Inlösen före fusionen och annan information 

Andelsägarna kan, om de så vill,  lösa in fondandelarna eller byta till en annan fond. Då bör uppdraget skickas till banken senast 18. november 2022 kl. 15.00. Vänligen beakta att försäljning eller byte av fondandelar kan ha skattepåföljder för andelsägaren.

Mer information finns i  kundmeddelandet publicerat av Swedbank Robur Fonder AB.