Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Räntorna fortsätter stiga. Fråga efter våra aktuella depositionserbjudanden.

Räntorna fortsätter stiga. Fråga efter våra aktuella depositionserbjudanden.

Den 19 oktober 2022

Boka tid här

Det är inte längre en nyhet att räntorna stigit. På den fronten har marknaden återgått till det normala och räntorna ligger på plussidan. Som en solid finländsk bank tycker vi det är rimligt att även betala ränta på depositioner. Eftersom räntornas rörelser just nu är snabba, lever också våra depositionserbjudanden enligt situationen.

Till exempel erbjuder vi just nu 2,75 % ränta när du gör en ettårig tidsbunden deposition på minst 10 000 euro och en lika stor placering i en placeringslösning som Aktia erbjuder.

Boka ett distansmöte och fråga mer om våra erbjudanden

Vi gör samtidigt upp en personlig förmögenhetsplan och hittar den lösning som passar just dig bäst. För de pengar du inte behöver på kort sikt, kan det till exempel löna sig att hitta en placeringslösning som passar dina målsättningar.

Boka tid här

Detta är marknadsföringskommunikation. Aktia Bank Abp:s dubbelerbjudande (deposition + annan placering) gäller för privatpersoner tillsvidare. Placeringsdepositionen är en tidsbunden deposition på ett (1) år och den fasta årliga räntan är 2,75 % om kunden placerar ett belopp som motsvarar minst depositionen i en placeringsfond eller specialplaceringsfond som förvaltas av Aktia (exklusive fonderna Aktia Kort Företagsränta+ och Aktia Stabil Ränta), i en strukturerad produkt som Aktia förmedlar eller i en sparlivförsäkring som beviljas av Aktia Livförsäkring Ab. Aktia Bank verkar som ombud för Aktia Livförsäkring Ab. Minimidepositionen i erbjudanden är 10 000 euro och maximidepositionen 5 000 000 euro. Minimiplaceringen i dubbelerbjudandet är således totalt 20 000 euro (deposition + annan placering). Att köpa produkterna i kombination kan ändra risken i förhållande till vad den varit om produkterna hade köpts separat. Räntan för en 12 mån. placeringsdeposition utan annan placering av motsvarande storlek är 2,0 % 16.11.2022. Banken har rätt att ändra erbjudandet om marknadsläget förändras väsentligt. Insättningsräntan är källskattepliktig inkomst i Finland och avkastningen på placeringen är skattepliktig kapitalinkomst. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Investeringsverksamhet förknippas alltid med en ekonomisk risk. Kunden ansvarar själv för de ekonomiska följderna av sina placeringsbeslut. Resultatet påverkas även av beskattningen, som är beroende av varje placerares personliga situation och som kan förändras i framtiden. Kunden ska alltid före placeringsbeslutet bekanta sig med placeringsobjektets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. fondens basfakta för investerare samt fondprospektet, de lånespecifika villkoren och programbladen eller i produktfakta för försäkringen. Stadgarna, försäkringsvillkoren, fondprospekten, basfakta för investerare, andra officiella dokument samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga avgiftsfritt på finska och svenska vid Aktias serviceställen och på adressen www.aktia.fi. Aktias kundtjänst ger mer information om dubbelerbjudandet på tfn 0800 02471 (avgiftsfritt).