Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Serviceavbrott i Aktias nättjänster 30.10.2022 03.00-10.30

Den 24 oktober 2022 Kundmeddelanden
Under serviceavbrottet är följande tjänster ur bruk:

- Nätbanken, Mobilbanken och Nätbanken för företag
- Wallet-applikationen
- Identifieringstjänsten och nätbetalningar
- WS-kanalen

Kortköp och kontantuttag fungerar normalt under serviceavbrottet.
Vi uppmanar våra kunder att vid behov sköta nödvändiga nätbanksärenden innan avbrottet börjar.

Vi beklagar besväret som orsakas av serviceavbrottet.