Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Serviceavbrott i Aktias nättjänster 30.10.2022 03.00-10.30

Den 24 oktober 2022 Kundmeddelanden
Under serviceavbrottet är följande tjänster ur bruk:

- Nätbanken, Mobilbanken och Nätbanken för företag
- Wallet-applikationen
- Identifieringstjänsten och nätbetalningar
- WS-kanalen

Kortköp och kontantuttag fungerar normalt under serviceavbrottet.
Vi uppmanar våra kunder att vid behov sköta nödvändiga nätbanksärenden innan avbrottet börjar.

Vi beklagar besväret som orsakas av serviceavbrottet.