Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Som en del av andra aktörer inom finanssektorn, drabbades även Aktias tjänster idag av en störning till följd av en överbelastningsattack.

På grund av detta kan det förekomma störningar i nät- och mobilbanken, identifieringen och på vår hemsida. Våra kunders information och tillgångar har inte äventyrats på grund av detta. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Markkinaraati: Ökningen av vindkraft sänker priset på finländsk el

Markkinaraati: Ökningen av vindkraft sänker priset på finländsk el

Den 4 november 2022 Marknadsrådet, Markkinaraati

Det stigande elpriset får den ekonomiska tillväxten att sakta av under nästa år. Ny vindkraft håller på att byggas i Finland, men den hinner inte bidra till att tillgodose elbehovet under den kommande vintern.

– Utöver dyrare elräkningar har räntorna stigit och maten är dyr, vilket gör att konsumenterna har mindre pengar att röra sig med. Efterfrågan på sällanköpsvaror har minskat. Konsumentförtroendet är på det hela taget lågt, även om sysselsättningen fortfarande är på en god nivå, förklarade Aktias chefsekonom Lasse Corin den ekonomiska avmattningen under nästa år i Kauppalehtis marknadsråd Markkinaraati. 

I diskussionen deltog förutom Corin också Pasi Kuokkanen, verkställande direktör för Energianvändare i Finland rf, och Heidi Paalatie, operativ direktör för Finska Vindkraftföreningen rf.