Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Markkinaraati: Ökningen av vindkraft sänker priset på finländsk el

Markkinaraati: Ökningen av vindkraft sänker priset på finländsk el

Den 4 november 2022 Marknadsrådet, Markkinaraati

Det stigande elpriset får den ekonomiska tillväxten att sakta av under nästa år. Ny vindkraft håller på att byggas i Finland, men den hinner inte bidra till att tillgodose elbehovet under den kommande vintern.

– Utöver dyrare elräkningar har räntorna stigit och maten är dyr, vilket gör att konsumenterna har mindre pengar att röra sig med. Efterfrågan på sällanköpsvaror har minskat. Konsumentförtroendet är på det hela taget lågt, även om sysselsättningen fortfarande är på en god nivå, förklarade Aktias chefsekonom Lasse Corin den ekonomiska avmattningen under nästa år i Kauppalehtis marknadsråd Markkinaraati. 

I diskussionen deltog förutom Corin också Pasi Kuokkanen, verkställande direktör för Energianvändare i Finland rf, och Heidi Paalatie, operativ direktör för Finska Vindkraftföreningen rf.