Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Inflationen galopperar medan den ekonomiska tillväxten och resultattillväxten avtar

Inflationen galopperar medan den ekonomiska tillväxten och resultattillväxten avtar

Den 7 november 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Oktober var en bra månad på placeringsmarknaden. Den globala aktiemarknaden avkastade ca 6 % i sina egna valutor och ca 5 % i euro.  På räntemarknaden blev avkastningen blygsammare, men i regel dock på plus. I synnerhet företagsobligationer med sämre kreditbetyg klarade sig väl i aktiernas kölvatten. Det växande hoppet om att centralbankerna kommer att lätta sin linje och att räntehöjningscykeln ska nå ett slut redan i början av nästa år höjde marknadsstämningen.

När det gäller ekonomiska tillväxtutsikter är placerarna mycket pessimistiska. Konsensusprognosen för den ekonomiska tillväxten i utvecklade länder nästa år ligger redan nära noll. Tillväxtekonomierna förutspås fortsätta att växa med ca 4 % nästa år, med Kina som drivkraft. Detta känns för högt om världen runt omkring bromsar in. Inköpschefsindexen, som baserar sig på företagens framtidsutsikter, har fortsatt sjunka inom både industrin och tjänster och har redan nått nivåer som indikerar en nolltillväxt på både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Samtidigt har inflationen ännu inte börjat sjunka, utan härjar fortfarande. I USA ligger inflationen på årsnivå på över 8 % och inom euroområdet på närmare 11 %. Det är oroväckande att också den s.k. underliggande inflationen, där effekterna av energi- och matpriser har eliminerats, fortsätter att öka både i USA och inom euroområdet. 

Centralbankerna har ett starkt behov av att tygla inflationen och pressa ner den mot målnivån. Detta kräver fortsatta räntehöjningar, även om man redan hunnit göra mycket. I fortsättningen torde räntehöjningstakten bli något lugnare än i nuläget, men samtidigt lär räntenivån behöva höjas åtminstone i USA till en ännu högre nivå än vad man tänkte sig ännu i slutet av sommaren.  En viss transparens och visshet om till vilken nivå styrräntorna kommer att stiga vore en god nyhet för marknaden, eftersom det skulle minska osäkerheten. I synnerhet om den underliggande inflationen inte vänder nedåt, finns det fortfarande en risk för att centralbankerna blir tvungna att strama åt sin penningpolitik mer än väntat, också om detta kan leda till en recession. I USA anser Fed därför att det är en mindre risk att strama åt penningpolitiken för mycket än för litet. Räntehöjningscykeln är redan långt framskriden och ett slut är att vänta under våren. För närvarande prissätter marknaden att Fed höjer styrräntan till högst strax över 5,0 % från nuvarande 4,0 %. När det gäller ECB prissätter marknaden en höjning av styrräntan från nuvarande 2,0 % till cirka 3,5 %. 

Utöver inflationen och centralbankerna ligger marknadernas fokus på den pågående resultatperioden för det tredje kvartalet. När cirka 80 % av företagen i USA och 60 % i Europa har rapporterat sina resultat är resultatutvecklingen fortfarande positiv jämfört med året innan, men har redan sjunkit till nära noll. Energisektorn har en stor inverkan på den totala resultattillväxten, och om dess effekt utelämnas har resultaten i USA redan sjunkit. Försäljningstillväxten har fortfarande varit klart positiv, vilket innebär att företagen inte har kunnat överföra kostnadsökningen fullt ut till priserna på sina produkter. Med beaktande av den avtagande ekonomiska tillväxten och de i fortsättningen allt mer krävande jämförelsepunkterna är det sannolikt att resultattillväxten kommer att bli negativ under de kommande kvartalen. 

Centralbankernas räntehöjningar fortsätter tills inflationen börjar visa tecken på att vända, och den långsammare resultattillväxten borde redan vara prissatt på marknaden. Marknaden prissätter dock åtminstone ännu inte någon djupare recession eller större tillbakagång i resultaten. Osäkerheten för framtiden är stor och volatiliteten är hög på såväl aktie- som räntemarknaden. Vi håller aktierna i undervikt och de långa räntorna i neutral vikt. Korta räntor är i övervikt.

Inom aktieallokeringen överviktar vi Europa och är i undervikt i Norden. USA, Japan och tillväxtmarknaderna är i neutral vikt. Inom ränteallokeringen är statsobligationerna inom euroområdet i stor undervikt och tillväxtmarknadernas statsobligationer i lokal valuta i stor övervikt. Investment Grade-företagsobligationer är i övervikt och tillväxtmarknadernas statsobligationer i  US-dollar i undervikt. High Yield-obligationer är i neutral vikt.