Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

 

Serviceavbrott i Aktias kort- och nättjänster 20.11.2022 kl. 02.00–12.00

Den 15 november 2022 Kundmeddelanden

Under serviceavbrottet är följande tjänster ur bruk:

- Nätbanken, Mobilbanken och Nätbanken för företag
- Wallet-applikationen
- Identifieringstjänsten och nätbetalningar
- WS-kanalen
- Betalrörelse
- Kontantuttag och -insättningar med Aktia Debit-kort
- Kortbetalningar med Aktia Debit-kort

Kortköp och kontantuttag med Credit-egenskapen fungerar normalt under serviceavbrottet.

Vi uppmanar våra kunder att vid behov förse sig med kontanter och sköta nödvändiga nätbanksärenden innan avbrottet börjar.

Vi beklagar besväret som orsakas av serviceavbrottet.